KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PUL100 Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem P5280 Höst 2019, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
FAR110 Fritidspedagogiskt arbete I P5281 Höst 2019, vecka 46-03
15 hp
Trollhättan Heltid
ELF100 Estetik och lärande i fritidshemsmiljö P5317 Vår 2020, vecka 04-08
7.5 hp
Trollhättan Heltid
IHG200 Idrott och hälsa för grundlärare F-6 I P5323 Vår 2020, vecka 09-18
15 hp
Trollhättan Heltid
NTM100 Natur, teknik och miljö på fritidshem P5325 Vår 2020, vecka 19-23
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SMG105 Svenska och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande och matematiska människan P9318 Höst 2020, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
IHG103 Idrott och hälsa för grundlärare F-6 II P5326 Höst 2020, vecka 46-02
15 hp
Trollhättan Heltid
FRL200 Fritidslärarens uppdrag i fritidshem och skola P5327 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VFU208 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för fritidslärare i fritidshem och skola P5328 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
BUS200 Barns och ungdomars identitet och livsvillkor i det senmoderna samhället P5329 Vår 2021, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid
BFS200 Bedömningspraktiker i fritidshem och skola P5330 Höst 2021, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid
FUK200 Fritidshemmets utvärderings-, utvecklings- och kvalitetsarbete P5331 Höst 2021, vecka 40-49
15 hp
Trollhättan Heltid
DVM200 Demokrati- och värdegrundsfrågor i ett mediaperspektiv P5332 Höst 2021, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
FAR400 Fritidspedagogiskt arbete II P5333 Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VVM200 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I P5312 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXG500 Examensarbete I, grundlärare, grundnivå P5336 Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid