Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

I grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är det stort fokus på ämnena svenska, matematik och engelska, men du utbildas även för att kunna undervisa i ytterligare ett ämne (SO, NO). Under utbildningen får du lära dig att skapa inspirerande och kreativa miljöer för lärande. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen områden som läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning. Andra områden som belyses är konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och den kompetens som krävs för att möta elever i årskurs 4-6.

Arbetsintegrerat lärande-AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på en grundskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar.
Du är knuten till en skola där du möter elever och grundlärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.

Arbetsliv

Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
eller
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-90570

EXTRA INFORMATION

Studiegång

KONTAKT

servicecenter@hv.se

Christina Halvarsson, Programansvarig

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?