Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter tittar på mätinstrument på en elkraftsanläggning. Foto

Om utbildningen

Stabil elenergi måste vara säkrad alla tider på dygnet för ett fungerande samhälle. Samtidigt måste branschen ta ansvar för de globala klimatutmaningarna. Tydliga exempel på detta är laddstationer för elbilar, fjärravlästa elmätare och elproduktion från små anläggningar, som vindkraftverk och solceller.
Elkraftsteknikerprogrammet lägger en stabil grund inom såväl produktion av elenergi, som distribution och användning av elenergin inom industrier och hem. Vi bygger även vidare med mer allmänna kompetenser som ekonomi och projektkunskap.
För att du som student ska få bästa möjliga start inför ditt yrkesliv ges utbildningen med möjlighet till mentorskap. Det innebär att du har regelbunden kontakt med en anställd på ett företag inom branschen. Detta ger dig både branschkännedom och kontaktnät redan innan examen.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande
genomsyrar hela utbildningen. För att möta den snabba utvecklingen i branschen har vi täta kontakter med en mängd olika företag, både i branschråd och i de regelbundna kontakterna med de företag som ingår i ingenjörsprogrammets Co-opupplägg. Detta bidrar till att du som student efter examen har de kunskaper branschen efterfrågar. Många av lärarna har arbetat, eller arbetar, utanför högskolan. Detta ger en direkt koppling mellan högskolan och branschen, med projekt och examinationsuppgifter hämtade från företagens dagliga verksamhet. Teorin kopplas till praktik genom laborationer och studiebesök. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs direkt på ett företag med problemställningar eller uppdrag de behöver hjälp med.

Mentorskap

Mentorskap innebär att du två - fyra gånger varje termin följer din mentor under en arbetsdag. Högskolan har kontakt med möjliga mentorer inom branschen, men det är du som student som tar kontakt och avtalar om mentorskap. Högskolan kan därför inte garantera en mentor, men självklart får du stöd och hjälp från oss för kontakt och avtal. Introduktionen till mentorskap startar redan första utbildningsveckan, med kontakt och avtal under de första veckorna och det första företagsbesöket under andra halvan av höstterminen.

Arbetsliv

Som elkraftstekniker kommer du att arbeta nära dina kollegor i projektet och på arbetsplatsen. Beroende på din yrkesroll kommer du även ha många kontakter utåt. Till exempel markägare då nät ska dras fram, myndigheter för tillstånd och regelverk samt kundkontakter för att exempelvis avhjälpa strömavbrott.
Det vanligaste förstajobbet finns i en driftcentral hos något elnätsbolag där det är du och ditt team som ska se till att kunderna har en så avbrottsfri elleverans som möjligt dygnets alla timmar. Ett annat vanligt jobb är som beredare, vilket innebär planering av nya elnät eller anpassning av redan befintliga nät till förändrade användarkrav.
Som högskoletekniker har du dessutom en bra grund för att kunna utveckla din kompetens om du vill fördjupa dig inom ett mindre område och till exempel arbeta med utveckling av energieffektiva lösningar eller smarta elnät.
Det stora behovet av välutbildade högskoletekniker inom elkraft gör att antalet examinerade högskoletekniker inte räcker till för att täcka branschens kompetensbehov. Som elkraftstekniker från Högskolan Väst har du med stor sannolikhet en anställning klar redan vid din examen.

Vilka kurser ingår?

För att se vilka kurser som ingår i utbildningen, se knappen ”Kurser som programmet omfattar”.

Läsa vidare

Programmet Högskoletekniker elkraft ger behörighet till "https://www.hv.se/utbildning/kurs/pabyggnad-for-hogskoletekniker-till-kandidatexamen-heltid-campus-33161/"> Påbyggnad för högskoletekniker till kandidatexamen vid Högskolan Väst.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c.
eller
Matematik B.
(Områdesbehörighet 7 / A7)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN