KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

HÖST 2020

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
AGH100 Algebra och geometri för högskoletekniker ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3621
GET100 Grundläggande elteknik I ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3622
AFH100 Analys för högskoletekniker ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3623
GEL201 Grundläggande elteknik II ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3624

VÅR 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
GEL200 Grundläggande elkraftteknik I ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3649
PHA150 Projekthantering ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3650
ETK201 Elanläggningsteknik I ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3651
INE101 Industriell ekonomi för tekniker ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3888

HÖST 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
ELI200 Elförfattning och elinstallation ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3655
ELT201 Elanläggningsteknik II ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3654
GST100 Grundläggande styrteknik ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 46-02
4 hp
Trollhättan Deltid P3889
PDE200 Praktisk datakommunikation med elkrafttillämpningar ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 46-02
3.5 hp
Trollhättan Deltid P3890

VÅR 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
DUE200 Drift och underhåll av elanläggningar ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3658
EMS200 Elmaskiner ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-12
4.5 hp
Trollhättan Deltid P3659
KAN200 Kontrollanläggningar ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-12
3 hp
Trollhättan Deltid P3660
EXH300 Examensarbete, högskoletekniker elkraft ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid P3661