Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter diskuterar framför dataskärm. Foto.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet, affärsmässighet och helhetssyn. Du får en bred ingenjörsmässig bas genom byggtekniska grundkurser inom exempelvis geoteknik, grundläggning, byggnaders utformning, byggtekniska lösningar, ritningar och byggledning. Dessa kurser kompletteras med grundläggande ingenjörskurser som kvalitetsutveckling, upphandling och entreprenadjuridik, logistik, projektledning och miljöledning. Affärsmässigheten genomsyrar många av de tekniska kurserna och fördjupas dessutom genom kurser i ekonomisk analys och externredovisning, investeringsbedömning, industriell marknadsföring och tillämpad företagsanalys.

ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Du möter arbetslivet på olika sätt under hela utbildningen.
Flera av lärarna har tidigare jobbat på företag inom industrin. Gästlärare från olika företag håller också hela, eller delar av kurser. Gästlärarna berikar utbildningen med sin expertkompetens och erfarenhet genom att till exempel ta med projekt in i klassrummet från deras dagliga verksamhet. Studiebesök på företag är också inslag i många kurser. Flera av kurserna innehåller också projektarbeten som sker i samverkan med företag. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete som genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problem som företag behöver hjälp att lösa.

COOPERATIVE EDUCATION, CO-OP (EN FORM AV AIL)

Programmet kan läsas med Co-op. Det innebär att du varvar studierna med tre arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Många studenter får en fast anställning på sitt ”Co-opföretag” direkt efter examen. Under arbetsperioderna anställs du på ett företag, du får lön och blir en i gänget på arbetsplatsen. Anställningsprocessen styrs av företagen och högskolan kan därför inte garantera en Co-opplats. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför din ansökan. Du kan antingen söka någon av de platser som högskolan hjälper till att ta fram eller själv ordna en plats. Genom arbetsperioderna får du nära ett års yrkeslivserfarenhet. Väljer du att läsa med Co-op förlängs utbildningen med ett halvår. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första året.

ARBETSLIV

Utbildningen är framtagen på önskemål från Sveriges byggindustrier och är utvecklad i samarbete med branschen. Programmet är unikt i Sverige. Med en bred utbildning som Industriell ekonomi - Byggledning kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och byggteknik möts som t.ex. projektledare, platschef, inköpare, teknisk marknadsförare och säljare. Det kan också handla om olika typer av utvecklingsarbeten där byggprocess och verksamhet är i fokus. Var du än kommer att arbeta så kommer du att ha mycket kontakt med andra människor, såväl inom företaget som med ingenjörer runt om i världen. Du kommer att få mycket variation i ditt arbete och dina arbetsdagar kommer aldrig att se lika ut. Det är kort sagt ett kreativt, spännande och omväxlande arbete.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi