Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OM UTBILDNINGEN

Ingenjörer med kompetens inom datateknik, digitalisering och de ekonomiska aspekterna efterfrågas inom alla typer av organisationer och branscher, från bilindustri och handel till internetföretag och sjukvård. Arbetsmarknaden för ingenjörer inom industriell ekonomi och IT är stor, het och kommer att växa explosionsartat.
Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet, affärsmässighet och helhetssyn. Du får en bred ingenjörsmässig bas inom datateknik, programvaruteknik, Internet of things, och cybersäkerhet. Tillsammans med kurser inom ekonomisk analys, kvalitetsutveckling, industriell marknadsföring och projektledning bygger du en otroligt attraktiv profil. Som ingenjör med specialisering inom industriell ekonomi har du insikt i hur teknik och ekonomi påverkar varandra och har en unik förståelse för helheten i företaget.

ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE, AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande).
Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Du möter arbetslivet på olika sätt under hela utbildningen.
Flera av lärarna har tidigare jobbat på företag inom industrin. Gästlärare från olika företag håller också hela, eller delar av kurser. Gästlärarna berikar utbildningen med sin expertkompetens och erfarenhet genom att till exempel ta med projekt in i klassrummet från deras dagliga verksamhet.
Studiebesök på företag är också inslag i många kurser. Flera av kurserna innehåller också projektarbeten som sker i samverkan med företag. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete som genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problem som företag behöver hjälp att lösa.

ARBETSLIV

Med en bred utbildning som Industriell ekonomi -IT kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och teknik möts. Digitaliseringen i samhället innebär många möjligheter och ställer också krav på ett förnyat arbetssätt. Att utveckla och genomföra dessa förändringar på ett hållbart sätt är en spännande utmaning som du kan hjälpa till att lösa. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd ”business intelligence” är ett växande område som skapats genom digitaliseringen och här skapas helt nya karriärmöjligheter.
Som industriell ekonom kommer du att arbeta i kreativa och dynamiska miljöer, både självständigt och i nära samarbete med andra. Det kan vara på ett konsultföretag eller ett företag inom IT-branschen, men det största behovet finns inom andra typer av organisationer, som industrin, handel, bank eller offentlig sektor. Efter utbildningen är du väl förberedd för en het arbetsmarknad både i Sverige och internationellt.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-92090

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR