KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
ALT100 Algebra och trigonometri P3303 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EPM100 Etik och Personlig Målsättning P3276 Höst 2019, vecka 36-45
2.5 hp
Trollhättan Deltid
IVP100 Industriella verksamhetsprocesser P3430 Höst 2019, vecka 36-45
5 hp
Trollhättan Deltid
EAR200 Ekonomisk analys och externredovisning P3431 Höst 2019, vecka 46-03
5 hp
Trollhättan Deltid
HUV101 Hållbar utveckling P3306 Höst 2019, vecka 46-03
3 hp
Trollhättan Deltid
INR100 Ingenjörsrollen P3277 Höst 2019, vecka 46-03
2.5 hp
Trollhättan Deltid
LAB200 Linjär algebra P3307 Höst 2019, vecka 46-03
4.5 hp
Trollhättan Deltid
BUI400 Business intelligence 7.5 hp
DIM200 Diskret matematik 5 hp
DSD400 Distribuerade system, databaser och blockkedjor 7.5 hp
DTA400 Datateknik fördjupningskurs 7.5 hp
EXI502 Examensarbete - Industriell ekonomi, Informationsteknologi 15 hp
GNA101 Grundläggande nätverks- och internetteknik 7.5 hp
GPP100 Grundläggande programmering med Python och IoT 7.5 hp
IDF200 Integraler och differentialekvationer 4.5 hp
LOA201 Logistik, grundnivå 7.5 hp
MAD100 Matematik: derivator 3 hp
MAU200 Marknadsutveckling 7.5 hp
MSA170 Matematisk statistik 7.5 hp
OGL202 Operativsystem med GNU/Linux 7.5 hp
PJL400 Projektledning för ingenjörer 7.5 hp
PLP200 Produktionsutveckling med inriktning mot Lean Production 7.5 hp
PPR200 Programmeringsprojekt 2.5 hp
SEP400 Programvaruteknik 15 hp
SUT200 Systemutveckling 7.5 hp
TLF400 Tillämpad företagsanalys 7.5 hp
VKA200 Verksamhetsstyrning och kalkylering 7.5 hp