KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

HÖST 2020

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
ALT100 Algebra och trigonometri ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3614
EPM100 Etik och Personlig Målsättning ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
2.5 hp
Trollhättan Deltid P3379
IVP100 Industriella verksamhetsprocesser ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
5 hp
Trollhättan Deltid P3644
EAR200 Ekonomisk analys och externredovisning ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
5 hp
Trollhättan Deltid P3645
HUV101 Hållbar utveckling ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
3 hp
Trollhättan Deltid P3617
INR100 Ingenjörsrollen ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
2.5 hp
Trollhättan Deltid P3380
LAB200 Linjär algebra ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
4.5 hp
Trollhättan Deltid P3615

VÅR 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
CAM100 CAD och maskinelement ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3794
IDF200 Integraler och differentialekvationer ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-12
4.5 hp
Trollhättan Deltid P3665
MAD100 Matematik: derivator ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-12
3 hp
Trollhättan Deltid P3666
MSA170 Matematisk statistik ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3265
VKA200 Verksamhetsstyrning och kalkylering ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3583

HÖST 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
LOA201 Logistik, grundnivå ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3795
MEK203 Mekanik ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3702
HFT200 Hållfasthet ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3704
KVU101 Kvalitetsutveckling I ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3796

VÅR 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
MTK200 Materialteknik ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3706
PLP200 Produktionsutveckling med inriktning mot Lean Production ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3604
MAU200 Marknadsutveckling ( Valmöjlighet ) Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3584
PTA102 Produktionsteknik ( Valmöjlighet ) Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3585

HÖST 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
PRD420 Produktutveckling ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3587
TLF400 Tillämpad företagsanalys ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3586
GPP100 Grundläggande programmering med Python och IoT ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3680
PJL400 Projektledning för ingenjörer ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3797

VÅR 2023

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
MML100 Miljöteknik och miljöledning ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3797
OPL200 Optimeringslära ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid P3798
EXI503 Examensarbete - Industriell ekonomi ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid P3799