Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avanceradnivå_Internationellpolitik

Om utbildningen

Det ettåriga master-programmet i statsvetenskap ger dig kunskap, färdigheter och förståelse att kunna arbeta inom en rad olika internationella politisk-ekonomiska miljöer. Studierna i internationell politik inkluderar fokusområden som; utvecklingsfrågor, genus och jämställdhet, politisk-ekonomi, migration, segregation, kulturell mångfald, mänskliga rättigheter, terrorism, kommunikation och policy. Inom alla områden framhåller programmets utbildning frågor kring kulturell mångfald, genus samt hållbarhetsperspektiv.

Arbetsintegrerat Lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande är en naturlig del av programmet och ger studenten möjligheter att omsätta kunskap i praktiska färdigheter. Vissa delar av utbildningen innehåller olika former av projektarbete, evaluering och analys som kan genomföras i samarbete med omkringliggande civilsamhälle.

Internationell profil och antagning

Detta är ett internationellt program som är öppet för behöriga sökande från hela världen.
Utbildningen ges helt på engelska och du studerar med både svenska och utländska studenter i en internationell studiemiljö. Undervisningen ges av akademiskt meriterade lärare från olika delar av världen. Sammantaget ger dig utbildningen, förutom kunskap inom internationell politik, också färdigheter i engelska och mångkulturell erfarenhet.

Utbildningen genomförs i samverkan

Programmet ges i nära samarbete med University of Western Cape. Samarbetet ger dig möjlighet att genomföra delar av utbildningen i Kapstaden, Sydafrika. Programmet har också stipendier som svenska studenter kan söka för att studera delar av programmet vid partnerlärosätet i Sydafrika.

Bygg på din utbildning

Programmet ger dig formell behörighet för fortsatta studier på master- eller doktorandnivå inom statsvetenskap eller därtill relaterade ämnesområden. Fortsatta studier kan bedrivas i Sverige eller internationellt. Det internationella samarbetet ger dig också möjlighet att ansöka om ett andra år av masterstudier, eller bedriva doktorandstudier, vid University of the Western Cape i Sydafrika.

Arbetsliv

Programmets internationella profil ger dig en solid utbildning som möjliggör en yrkeskarriär inom en rad områden såsom; offentlig administration, diplomatiskt arbete, internationellt arbete inom UD, EU eller FN, SIDA, andra biståndsorganisationer som Röda korset, Amnesty, likväl som privata företag.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet statsvetenskap, Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap

Vill du veta mer?