Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Den pågående globaliseringen betyder att olika delar av världen blir politiskt och ekonomiskt sammanlänkade. När de regionala och internationella sammanslutningarna får mer makt omvandlas den politisk-ekonomiska kartan på lokal, regional och internationell nivå. Internationalisering innebär att ekonomi och politik vävs samman. Företag, myndigheter och organisationer möter idag nya behov och utmaningar, vilket kräver ny kunskap för omvärldsanalys och samverkan.
Utbildningen erbjuder dig bildning och fördjupade integrerade ämnesstudier i politik, ekonomi och omvärldsanalys med internationella utbildningsmoment samt utlandsstudier. Vid avslutade studier får du en internationellt gångbar kandidatexamen som på engelska betecknas ”Bachelor degree with a major in Politics and a minor in Economics”.
OBS! Utbildningen ges helt på engelska!

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL möter du under utbildningen genom projekt och utredningsarbeten.
Där övar du din kunskap och sociala kompetens i samarbete med omgivande samhälle. Det finns också möjlighet till praktik inom utbildningen. IPPE har ett väl upparbetat nätverk där våra studenter kan ges möjlighet till poänggivande praktik på ambassader, företag och internationella organisationer i Sverige och utomlands. Bland möjliga praktikplatser i Sverige kan nämnas Rädda Barnen, Svenskt näringsliv, Migrationsverket, kommuner och regioner. I utlandet har IPPE-studenter exempelvis gjort praktik på svenska konsulatet i San Diego, FAO i Rom, FN i New York, EU i Bryssel, frivilligorganisationer i Kenya och Brasilien, samt på ett flertal svenska ambassader runt om i världen.

Internationell antagning

Programmet har internationell antagning, vilket innebär att studenter från hela världen kan söka utbildningen. Utbildningen ges helt på engelska och du samläser med såväl svenska som utländska studenter. Det ger dig språkliga och kulturella erfarenheter. Dessutom deltar gästföreläsare från övriga delar av världen i undervisningen.

Arbetsliv

Genom Internationella programmet för poIitik och ekonomi, IPPE, får du kunskaper som gör dig lämpad att arbeta med omvärldsanalys, utvärdering, utredning, samverkan och rådgivning. Under utbildningen tränar du din färdighet i att utveckla och driva projekt över kulturella och nationella gränser inom såväl myndigheter, organisationer som privata företag. Flertalet verksamheter inom näringslivet, offentliga myndigheter och internationella organisationer efterfrågar idag kompetens för gränsöverskridande omvärldsanalys och samverkansarbete. Exempel på internationella organisationer är FN, EU, OECD, WTO, Amnesty, Rädda Barnen och Röda korset. Bland svenska offentliga verksamheter kan nämnas Sida, Exportrådet, Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader. Ett ökat internationellt samarbete växer också fram hos många regioner och kommuner i Sverige. Inom den privata sektorn har många företag idag också en alltmer internationellt präglad verksamhet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Godkänt resultat i följande kurs/kurser: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 . Godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2. (Områdesbehörighet 4 / A4).
Du som har en utländsk gymnasieutbildning som är godkänd för att söka till universitet i det land där du studerade, kan få undantag från kravet om svenska för grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot statsvetenskap och ekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-99401

EXTRA INFORMATION

Studiegång

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Vill du veta mer?