Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Programmet omfattar alla huvuddelområden inom ämnet Internationellt företagande (International Business). Kurser inom internationell företagsledning, internationell marknadsföring, internationell redovisning och internationell finansiering kompletteras med kurser inom internationell handel och utveckling samt företagsekonomisk forskningsmetod. Programmet avslutas med ett examensarbete. Detta syftar till att utveckla din förmåga att identifiera, kritiskt reflektera över, analysera och lösa problem som är relaterade till internationell affärsverksamhet. Du kommer även att lära dig att kommunicera dina utvecklade lösningar till olika åhörarskaror - dina kurskamrater, företag och organisationer samt akademi. Varje del av programmet betonar internationell affärsetik, företagens ansvarstagande beteende samt hållbarhet som en dominerande logik för värdeskapande processer. Programmet etablerar tydliga kopplingar mellan nuvarande affärspraxis, forskning samt ditt lärande.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

I dina studier kommer du att möta högskolans AIL-profil på olika sätt. Integrering av AIL i programmet ger dig möjlighet att identifiera och lösa verkliga problem som internationella företag står inför i den globala affärsmiljön. Olika former av AIL kan ingå i utbildningen, exempelvis studiebesök till internationella företag, företagsbaserade självständiga projektarbeten samt andra aktiviteter utanför skolan, så som övningar för gruppbyggnad, ledarskapsutveckling eller höjning av din kulturella medvetenhet. Därför läggs tonvikten på att sammanlänka teorier och nuvarande praxis för internationell affärsverksamhet.

Internationell antagning

Programmet har internationell antagning, vilket innebär att studenter från hela världen kan söka utbildningen. Utbildningen ges och genomförs på engelska och du studerar med såväl svenska som utländska studenter. Det ger dig språkliga och kulturella erfarenheter.

Bygg på din utbildning

När du har tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta inom en rad områden, såsom internationell marknadsföring, internationell management, internationell redovisning och internationell finansiering. Potentiella arbetsgivare är små, medelstora och stora internationella företag, handelskammare eller konsultföretag för att nämna några.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-91479

EXTRA INFORMATION

Studiegång

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Vill du veta mer?