Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avanceradnivå_IT&Verksamhetsutveckling

Om utbildningen

Programmet syftar till att utveckla studenternas kunskaper om viktiga frågor inom informationstekniken, exempelvis:
  • Drivkrafter och följder av samhällets digitalisering
  • Utformning av IT-stödd inlärning och kompetensutveckling
  • Etiska aspekter på informationsteknik
  • Design
  • Tillämpad användning av informationssystem i olika miljöer för att stödja organisationer i deras utveckling och resultat
Dessutom utvecklas avancerade färdigheter inom projekthantering samt hur man utvärderar IT-stödda processer för inlärning och kompetensutveckling i yrkesorganisationer - sådana färdigheter blir alltmer nödvändiga i yrkeslivet.
Programmet är också utformat så att studenterna i större utsträckning kan tillägna sig en reflekterande praxis i både muntliga och skriftliga studieuppgifter. Sådana individuella framsteg är viktiga för framtida inriktningar som gäller enskilda personers yrkesarbete inom organisationer och akademisk utbildning.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Högskolan Västs profilområde Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns som inslag i programmets olika kurser när det är relevant. AIL-inslag handlar om integrationen av kunskap och erfarenheter från akademin och organisationer. Denna typ av integration syftar till att öka programmets samhällsrelevans och dessutom skapa möjligheter för ökad förståelse för nutidens utmaningar där IT system och organisation hamnar i fokus.

Internationell antagning

Programmet har internationell antagning vilket innebär att studenter från hela världen kan söka utbildningen. Utbildningen genomförs på engelska och du samläser med såväl svenska som utländska studenter. Det ger dig språkliga och kulturella erfarenheter.

Bygg på din utbilning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter att ha genomgått hela programmet kommer studenterna att ha en god grund för framtida kvalificerade arbeten som kräver analytisk förmåga.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen i informatik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet informatik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


Vill du veta mer?