Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som har en akademisk yrkesexamen eller en generell examen på minst 180 hp från ett land som undertecknat Lissabonkonventionen.
På Högskolan Väst erbjuder vi KPU60 inom matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen i ett eller två ämnen som matematik, teknik, kemi, fysik, biologi. Utbildningen består av utbildningsvetenskap (UVK) 20hp, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 20hp och ämnesdidaktik 20hp. Utbildningen läses på helfart under ett år. Utbildningen är förlagd på campus i Trollhättan och undervisningen sker på fredagar. och läses parallellt med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Högskolan Väst erbjuder flera varianter av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med olika behörighetskrav. Läs mer här

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats
KPU berättigar till studiestöd via CSN. Är du över 25 år kan du söka ett högre studiebidrag. Det kan även finnas andra typer av bidrag att söka t ex omställningsstudiestöd via CSN. Se mer information från CSN

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Du får under den första terminen pröva läraryrket på en grundskola/gymnasieskola. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav:
1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336, bilaga 1, eller

2. en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, bilaga 1.

Högskolan Väst ger Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9, 60 hp mot följande undervisningsämnen: matematik, teknik, kemi, fysik, och biologi

De särskilda behörighetskraven framgår av av SFS 2021: 1336, bilaga 1 och 2.

För sökande som har en äldre examen finns särskilda regler. Dessa finns beskrivna i SFS 2021:1336.
Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-95010

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

25

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR