Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola eller vuxenutbildning. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.
Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du läser med 75% studietakt med en campusdag i veckan, för dig som antas höstterminen 2024 är campusdagen förlagd till torsdagar, samt 20 dagar VFU/termin. Det innebär att du blir färdig ämneslärare på 2 år.
Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskap (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Beroende på omfattningen av dina tidigare studier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper om 90 hp inklusive ett självständigt arbete för årskurs 7-9 respektive 120 hp för gymnasieskolan. Den som saknar självständigt arbete i sitt ämne kan ges dispens för att påbörja utbildningen, men ett självständigt arbete krävs för en ämneslärarexamen.
Under utbildningens andra år erbjuder Högskolan Väst en kurs där du skriver ett självständigt arbete (om du saknar detta från dina ämnesstudier) i ämnesdidaktik om 15 hp. Utbildningen blir i detta fall 105 hp och studietakten något högre.
De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från Högskolan Väst är följande:
 • engelska (90/120 hp)
 • svenska (90/120 hp)
 • svenska som andraspråk (90/120 hp)
 • franska (90/120 hp)
 • tyska (90/120 hp)
 • spanska (90/120 hp)
 • samhällskunskap (90/120 hp)
 • religionskunskap (90/120 hp)
 • historia (90/120 hp)
 • geografi (90/120 hp)
 • matematik (90/120 hp)
 • biologi (90/120 hp)
 • fysik (90/120 hp)
 • kemi (90/120 hp)
 • teknik (90/120 hp)
 • naturkunskap (120 hp)
 • psykologi (120 hp)
 • filosofi (120 hp)
 • företagsekonomi (120 hp)
 • juridik (120 hp)
 • slöjd (90 hp)
 • hem- och konsumentkunskap (90 hp)
 • bild (90/120 hp)
 • idrott och hälsa (90/120 hp)
 • musik (90/120 hp)
Länk till dokument som närmare specificerar Särskild behörighet för Kompletterande Pedagogisk Utbildning
Observera att om du avser att ansöka till idrott och hälsa, bör det av dina studiemeriter framgå att du besitter simkunnighet. Om det inte framgår, behöver du skicka in ett kompletterande intyg motsvarande betygskriterierna i idrott och hälsa för årskurs 5.

VFU

En del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs i skolverksamheten. Vanligast är att göra VFU på samma skola och hos samma handledare under hela utbildningen. VFU-placeringen sker företrädesvis på någon skola som ligger i Högskolan Västs geografiska närhet. Detta beror på att högskolan i närområdet har samverkansavtal med ett flertal skolhuvudmän och då bättre möjligheter att anskaffa plats samt få en handledare. Högskolans lärare ska också under din verksamhetsförlagda utbildning kunna möta dig och handledare på din vfu-skola. Högskolan Väst kan därmed inte garantera att du kan genomföra VFU där du bor.

Obligatorisk bilaga

Är du intresserad av att söka till detta program måste du även komplettera din ansökan med en bilaga där du anger vilket undervisningsämne du vill antas i och mot vilket undervisningsstadium. Bilagan hittar du här
För att din ansökan ska behandlas ska bilagan fyllas i, skannas in och laddas upp till ditt konto på antagning.se, alternativt skickas in via post och vara Antagningsservice till handa senast 22 april 2024.
Högskolan Väst erbjuder flera varianter av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med olika behörighetskrav. Läs mer här

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Du får redan under den första terminen pröva läraryrket på en grundskola/gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du under återkommande perioder att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning och andra arbetsuppgifter som ingår i läraryrket. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom utbildningens teoretiska och praktiska upplägg ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats.
KPU berättigar till studiestöd via CSN. Är du över 25 år kan du söka ett högre studiebidrag. Det kan även finnas andra typer av bidrag att söka t ex omställningsstudiestöd via CSN. Se mer information från CSN

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav:

Särskilda behörighetskrav för inriktning grundskolans årskurs 7-9, ett ämne: Högskolestudier om minst 90 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett undervisningsämne enligt beslutat särskilda behörighetskrav för Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) vid Högskolan Väst, antagningsomgång hösten 2023, Ärendenr U 2022/724. Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.

Särskilda behörighetskrav för inriktning gymnasieskolan, ett ämne: Högskolestudier om minst 120 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett undervisningsämne enligt beslutat särskilda behörighetskrav för Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) vid Högskolan Väst, antagningsomgång hösten 2023 Ärendenr U 2022/724. Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.

För sökanden som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökanden med svensk utbildning.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ämneslärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-90520

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet -
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

25

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR