Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två kvinnliga studenter använder mätutrustning. Foto.

Lantmäteriingenjör 180 hp

Som lantmäteriingenjör specialiserar du dig inom geodetisk mätningsteknik. Det handlar om att samla in och använda geografisk data för byggande och visualisering. Du använder moderna instrument och spännande tekniker så som drönare, GPS, satelliter (fjärranalys) och avancerade programvaror som t.ex. geografiska informationssystem (GIS). Du får ett omväxlande arbete både utomhus och inomhus. Det är stor brist på utbildade lantmäteriingenjörer och du blir eftertraktad på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Om du jobbar med geodetisk mätningsteknik befinner du dig oftast utomhus för att samla in data för t.ex. kartläggning, byggande av hus och vägar, skapande av nya fastigheter eller av tredimensionella miljöer för visualisering. Tredimensionella miljöer används för att på ett realistiskt sätt exempelvis förbereda byggande av nya bostadsområden, eller t.o.m. för att förse datorspelmarknaden med realistiska modeller.
Data som samlas in brukar sammanfattas under namnet geodata, geo för att förtydliga att det är geografisk data.
Instrumenten och teknikerna för att samla in geodata är ofta mycket avancerade och kräver kunnande och noggrannhet när de används. Typiska instrument är GPS (som numera brukar förkortas med GNSS) och drönare med olika utrustningar, t.ex. en kamera som tar bilder av marken, vilka sedan kan användas för att skapa, eller komplettera en karta. GIS, CAD, VR (virtuell verklighet) och AR (förstärkt verklighet) är tekniker som lantmäteriingenjörer nästan dagligen kommer i kontakt med – som dataleverantörer och/eller som användare.
Analys av insamlad data, eller vid användning av befintlig data, är mycket viktigt för kvalitetssäkring av data; exempelvis är det är ju inte särskilt kul om planerare och exploatör inser att en väg kommer att gå rakt genom en byggnad! Analys av data är därför viktiga moment i en utbildning till lantmäteriingenjör. Analys, sammanställning och leverans av data sker oftast i inomhusmiljöer, vilket bl.a. gör att lantmäteriingenjören arbetar omväxlande utomhus och inomhus.
Utbildningen har återkommande inslag om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Högskolan Väst har utbildat lantmäteriingenjörer sedan 90-talet. Nu vidareutvecklar vi utbildningen i nära samarbete med branschen, och utbildningen uppdateras kontinuerligt för att möta framtidens behov av lantmäteriingenjörer. Det innebär att du som student har en utbildning som ligger helt rätt i tiden både vad gäller rätt kompetens och branschkännedom när du tar din examen. AIL (Arbetsintegrerat lärande)
Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Flertalet kurser leds av lärare som är yrkesverksamma inom branschen och utbildningen präglas av verklighetsbaserade föreläsningar, övningar, projekt och aktuell forskning. Studiebesök ingår och gästlärare håller hela, eller delar av kurser. Examensarbetet genomförs ofta i nära samarbete med branschen.

Arbetsliv

Arbetsmarknaden för lantmäteriingenjörer är bred och efter utbildningen blir du en viktig kugge i samhällsbyggnadsprocessen där dina specialiteter bl.a. blir utsättning och inmätning. Som utsättare ger du t.ex. anvisningar om var nya och gamla fastighetsgränser går, eller var hus och vägar ska byggas. Vid inmätning skapar du som exempel nya, eller kompletterar existerande kartor (från marken eller med hjälp av drönare från luften). Både utsättning och inmätning kräver förberedelser innan de verkställs, och uppföljning och analys efteråt. Inte sällan hamnar du som lantmäteriingenjör i arbetsledande ställning, t.ex. som platschef, avdelningschef eller i eget konsultföretag. Du kan arbeta hos Lantmäteriet, andra statliga myndigheter (t.ex. Sjöfartsverket och Trafikverket), kommuner, byggföretag eller konsultföretag. Som lantmäteriingenjör är du mycket efterfrågad på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden eftersom det råder stor brist på lantmäteriingenjörer.
Vi kan bl.a. erbjuda praktikantplatser genom samarbete med följande företag:
  • EXACT
  • Marin Miljöanalys
  • Metria
  • Mitta
  • Skymap
  • Sweco
  • WSP

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik