KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
ALT100 Algebra och trigonometri P3303 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ILS100 Introduktion till högre studier och lantmätarens roll i samhället P3396 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GGT100 Geovetenskap och geoteknik P3509 Höst 2019, vecka 46-03
7.5 hp
Trollhättan Deltid
HUV101 Hållbar utveckling P3306 Höst 2019, vecka 46-03
3 hp
Trollhättan Deltid
LAB200 Linjär algebra P3307 Höst 2019, vecka 46-03
4.5 hp
Trollhättan Deltid
BAT101 Bygg- och anläggningsteknik P3506 Vår 2020, vecka 04-13
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MAD100 Matematik: derivator P3335 Vår 2020, vecka 04-13
3 hp
Trollhättan Deltid
PML100 Programmeringsteknik med MATLAB P3495 Vår 2020, vecka 04-13
4.5 hp
Trollhättan Deltid
GMT200 Grundläggande mätningsteknik P3405 Vår 2020, vecka 14-23
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MSA170 Matematisk statistik P3272 Vår 2020, vecka 14-23
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GIS101 Geografiska informationssystem P3406 Höst 2020, vecka 36-40
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KAC100 Kartografi och CAD P3508 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GMN200 Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning P3447 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GMT400 Geodetisk mätningsteknik P3507 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
FOG200 Fotogrammetri P3491 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GNS201 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) P3449 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
BYO200 Byggmätning och organisation P3490 Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
PRJ200 Projektledning för ingenjörer P3146 Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
FGA200 Fjärr- och GIS analys P3497 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
SBP200 Samhällsbyggnadsprocessen P3496 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
GRS400 Geodetiska referenssystem P3494 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
SJO200 Sjömätning P3498 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LML200 Laserskanning från marken och luften P3493 Vår 2022, vecka 03-12
12 hp
Trollhättan Deltid
VTM408 Vetenskaplig teori och metod P3499 Vår 2022, vecka 03-12
3 hp
Trollhättan Deltid
EXLX01 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik P3500 Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid