Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvinna sitter på campus framför en av väggarna med konst. Foto

Om utbildningen

Det här magisterprogrammet ger dig möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för vad förändrade villkor i arbets- och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering, samt att relatera detta till aktuell forskning inom området. Programmet rustar dig med kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som kan stärka din kompetens förändringsarbeten i offentliga, privata och ideella verksamheter.
Områden som behandlas under utbildningen är ledarskap, medarbetarskap, organisering och styrning, verksamhetsutveckling, hållbara organisationer, hållbart arbetsliv/personalekonomi, förändringsprocesser, lärande samt samverkan inom och mellan olika aktörer i offentlig, privat och ideell sektor. Du kommer också att träna förmågan att applicera ett professionellt och normkritiskt förhållningssätt inom området i relation till dagens och framtidens utmaningar. Digitalisering, mångfald och hållbar utveckling relaterat till ledarskap är återkommande teman som du möter genom programmets kurser. Programmet genomsyras av ett tydligt arbetsintegrerat lärande (AIL) där yrkeslivets praktik och arbetslivserfarenheter kombineras med teorier, modeller och aktuell forskning. Att studera en nätbaserad utbildning och där kritiskt reflektera över digitaliseringens möjligheter och utmaningar för olika sektorer och yrkesroller kan dessutom stärka din förmåga att leda och vara yrkesverksam i det hybrida arbetslivet.
Programmet ges på svenska.
Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Nätbaserad utbildning

Programmet är nätbaserat och det innebär att bland annat föreläsningar och seminarier tillhandahålls via Högskolan Västs lärplattform Canvas. Kommunikation med lärare och kurskamrater sker främst via Canvas samt via nätmöten, chatt, e-post och liknande system. Föreläsningar är inspelade och finns tillgängliga via Canvas där du kan ta del av dem under hela kursen. Examinationer, seminarier och handledning genomförs via nätet på dagtid på vardagar. Gruppuppgifter förekommer genom programmets kurser för att förstärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kurskamrater vilket ger insyn i olika organisationer, branscher och sektorer och därmed en bred förståelse av ledarskapsområdet. Kurserna ges parallellt på halvfart vilket innebär att studenter följer utbildningen på hel- eller halvfart under ett respektive två års studier.

Arbetsintegrerat lärande

Vi är Sveriges ledande högskola inom arbetsintegrerat lärande (AIL). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter och/eller är verksam i arbetslivet under studietiden. AIL möter du under utbildningen genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter tydligt kopplade till yrkeslivets praktik. De teoretiska studierna i kombination med kunskaps- och erfarenhetsutbyten vid akademiska möten mellan studenter med olika erfarenhet av ledarskap i olika organisationer är en viktig del av utbildningen. Kursmoment innehåller exempelvis kamratbedömning, samt individuell och gemensam reflektion över kursernas innehåll och dess relevans för praktiken. Vi ser gärna att examinerande uppgifter utgår från din egen arbetslivserfarenhet och/eller din arbetsplats för att stärka förståelsen för att leda offentlig, privat eller ideell verksamhet.

Arbetsliv

Efter genomgången utbildning har du stärkt din kompetens att arbeta självständigt, kritiskt, strategiskt och verksamhetsutvecklande som ledare i offentlig, privat eller ideell verksamhet - genom ökad förmåga att överblicka, analysera och kommunicera i din ledning, styrning och organisering av verksamheten.
Din nuvarande och/eller din potentiella arbetsgivare finns inom kommunala, regionala, statliga, privata och ideella verksamheter.

Bygg på din utbildning

Programmet förbereder dig också för forskarstudier.

Studietakt

Utbildningen ges på helfart eller halvfart under ett respektive två års studier.

Vanliga frågor om utbildningen

Kan jag läsa denna utbildning vid sidan av arbete? Ja, om du väljer att följa programmet på halvfart. Vi förutsätter dock att du kan lägga ca 20 timmar i veckan på dina halvfartsstudier. Väljer du att studera på helfart ska du kunna lägga ca 40 timmar på dina studier varje vecka, vilket kan vara svårt att kombinera med alltför omfattande arbete eller andra aktiviteter vid sidan av studierna på programmet.
Är programmet helt nätbaserat? Ja, programmet är nätbaserat.
Är det ett krav att delta på vissa moment på dagtid eller kan jag lägga mina 40/20 timmar i veckan enbart på eftermiddagar och helger? Det kan finnas en del moment som är bundna till en viss tidpunkt/deadline, till exempel handledning, gruppuppgifter eller olika former av examinationer. Du behöver vara redo att frigöra tid för att delta vid examinerande seminarier som genomförs på dagtid. Antalet seminarier varierar mellan kurserna men det kan handla om ett pass om två till tre timmar en till tre gånger per kurs. Ofta finns möjlighet att välja tid för seminariedeltagande.
Är studierna helt självständiga, eller förutsätts det att jag samarbetar med andra? Studierna bygger på självständighet, men du förutsätts också kunna arbeta i grupp vid olika tillfällen under programmets gång då utbildningen innehåller moment med olika typer av samarbete mellan studenter. Det kan innebära allt från diskussioner till att ge varandra konstruktiv kritik på uppgifter eller olika typer av grupparbete.
Behöver jag någon viss typ av dator för att kunna genomföra utbildningen? Nej, en relativt modern PC eller Mac med webbkamera fungerar bra. Påslagen webbkamera är en förutsättning för att delta i examinerande seminarier. Du behöver också använda ett headset med mikrofon.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi alternativt en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i annat samhällsvetenskapligt huvudområde samt Svenska 3

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-91481

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Eva Johansson
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR