Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Det här magisterprogrammet ger dig möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för vad förändrade villkor i arbets- och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering, samt att relatera detta till aktuell forskning inom området. Programmet rustar dig med kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker din kompetens i ett pågående förändringsarbete i offentliga, privata och ideella verksamheter.
Områden som behandlas under utbildningen är ledarskap, medarbetarskap, organisering, verksamhetsutveckling, hållbara organisationer, hållbart arbetsliv/personalekonomi, digitalisering samt samverkan mellan olika aktörer i offentlig och privat sektor.
Du kommer också lära dig att applicera ett professionellt och normkritiskt förhållningssätt inom området i relation till dagens och framtidens utmaningar.
Programmet ges på svenska. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

Nätbaserad utbildning

Programmet är nätbaserat och det innebär att bland annat föreläsningar och seminarier tillhandahålls via högskolans lärplattform Canvas. Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via lärplattformen samt via nätmöten, chatt, e-post och liknande system. Redovisning, handledning och grupparbeten kan ske via nätmöten. Via lärplattformen kan du dela ut och ladda upp filer och få tillgång till information, kursmaterial och diskussionsforum. Gruppuppgifter förekommer genom programmets kurser för att sätta fokus på det akademiska mötet och erfarenhetsutbyten. Kurserna ges parallellt på halvfart vilket innebär att du kan välja att följa utbildningen på hel- eller halvfart under ett respektive två års studier.

Arbetsintegrerat lärande

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden. Arbetsintegrerat lärande, AIL, möter du under utbildningen genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter kopplade till dina kurser. De teoretiska studierna i kombination med kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan studenter med olika erfarenhet av ledarskap i olika organisationer är en viktig del av utbildningen. Vi ser gärna att examensarbetet utförs i nära samarbete med företagsledningar i offentlig, privat eller ideell verksamhet.

Arbetsliv

Efter genomgången utbildning har du stärkt din kompetens att arbeta strategiskt och verksamhetsutvecklande som ledare i offentlig eller privat verksamhet - genom ökad förmåga att överblicka, analysera och kommunicera i din ledning, styrning och organisering av verksamheten.
Din nuvarande och/eller din potentiella arbetsgivare finns inom kommunala, regionala, statliga, privata och ideella verksamheter.

Bygg på din utbildning

Programmet förbereder dig också för forskarstudier.

Studietakt

Utbildningen ges på helfart eller halvfart under ett respektive två års studier.

Vanliga frågor om utbildningen

Kan jag läsa denna utbildning vid sidan av arbete? Ja, om du väljer att följa programmet på halvfart. Vi förutsätter dock att du kan lägga ca 20 timmar i veckan på dina halvfartsstudier. Väljer du att studera på helfart så ska du kunna lägga ca 40 timmar på dina studier varje vecka, vilket kan vara svårt att kombinera med alltför omfattande arbete eller andra aktiviteter vid sidan av studierna på programmet.
Är programmet helt nätbaserat? Ja, programmet är nätbaserat.
Är det ett krav att man kan delta på vissa moment på dagtid eller kan jag lägga mina 40/20 timmar i veckan enbart på eftermiddagar och helger? Det kan finnas en del moment som är bundna till en viss tidpunkt/deadline, till exempel handledning, gruppuppgifter eller olika former av examinationer.
Är studierna helt självständiga, eller förutsätts det att jag samarbetar med andra? Ja du förutsätts arbeta i grupp vid olika tillfällen under programmets gång då utbildningen innehåller moment med olika typer av samarbete mellan studenter. Det kan innebära allt från diskussion i våra forum till att ge varandra konstruktiv kritik på uppgifter och olika typer av gruppsamarbete.
Behöver jag någon viss typ av dator för att kunna genomföra utbildningen? Nej, en relativt modern PC eller Mac fungerar bra. Du behöver också ett headset med mikrofon.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi alternativt en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i annat samhällsvetenskapligt huvudområde.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi