Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Vårt ekonomprogram med inriktning mot nationalekonomi fokuserar på kvalificerad ekonomisk analys nationellt och internationellt. Vid en köp-/säljsituation med stora värden ska två parter komma överens. Av en mäklare krävs då både ekonomisk och juridisk kompetens för att parterna ska kunna ingå avtal. Ekonomisk kompetens innebär också kännedom om hur marknader fungerar, vad som påverkar dem och hur de kan komma att utvecklas. Efter tre år på utbildningen kan du jobba antingen inom fastighets- eller finansbranschen. Du väljer själv inriktning på din mäklarekonomutbildning.
Nationalekonomi är något som berör alla. Inom nationalekonomi vill man förklara enskilda aktörers agerande samt hur ekonomier i sin helhet fungerar. Som konsumenter försöker vi använda våra begränsade inkomster på bästa sätt. Som investerare försöker vi fatta beslut som maximerar vår vinst och minimerar risktagandet. Som medborgare i ett land påverkas våra liv av de beslut som statsmakten tar. Det kan vara beslut om skatter, beslut om utgifter på vård och utbildning, beslut om räntor samt beslut som påverkar arbetslöshet, inflation och tillväxt.
Programmet innehåller också kurser inom företagsekonomi och juridik. Du kommer under programmets gång att välja någon av programmets två inriktningar som är finans eller fastighetsmäklare. Utbildningen ges delvis på engelska.

Finansbranschen

Inom finanssektorn kan du arbeta som: Finansrådgivare/analytiker - analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher. Finansekonom - arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper. Portföljförvaltare - arbetar med kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Värdepappersmäklare - ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla kontakter och upprätta kontrakt mellan köpare och säljare. Fastighetsmäklaren ger parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Fastighetsmäklaren kontrollerar ägarförhållanden, inteckningar och tar fram en skriftlig beskrivning av fastigheten.
För att få registrera dig som fastighetsmäklare måste du genomföra en praktikperiod. Denna ingår inte i utbildningen, men det finns möjlighet att göra din praktik inom ramen för en AIL-kurs utanför ordinarie studiegång. I utbildningen ingår bransch-kontakter, vilket underlättar för dig när du ska skaffa praktikplats.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande, AIL, möter du under utbildningen genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter kopplade till dina kurser. På finansinriktningen finns valbara poänggivande kurser där man kan man läsa en AiL-kurs som är förlagd på en arbetsplats.

Dubbel kandidatexamen i nationalekonomi

För dig som läser Mäklarekonomprogrammet med nationalekonomi som huvudområde finns en möjlighet till dubbel kandidatexamen genom vårt samarbete med ett partneruniversitet i Spanien (Tarragona). Om du efter ditt sista läsår (år 3) på Högskolan Väst väljer att läsa ytterligare ett år i Spanien kan du erhålla både en svensk och spansk kandidatexamen. Rent formellt söker du som student från Högskolan Väst via ett 1-årigt utbytesprogram. Utbildningen i Spanien ges på engelska, men de svenska studenterna erbjuds - helt frivilligt - extralektioner i spanska.

Arbetsliv

Nationalekonomer arbetar med kvalificerad ekonomisk analys nationellt och internationellt inom både privat och offentlig sektor, exempelvis inom finans- eller banksektorn. Potentiella arbetsplatser kan vara Finansdepartementet, Riksbanken, Skatteverket, Försäkringskassan, Sida, kommuner, landsting samt i internationella organisationer som EU, FN och Världsbanken.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-91668

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Urban Gråsjö

Preliminärt antal platser

70

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR