KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
MIE100 Mikroekonomi P1729 Höst 2020, vecka 36-40
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MAE100 Makroekonomi P1730 Höst 2020, vecka 41-45
7.5 hp
Trollhättan Heltid
JÖA101 Juridisk översiktskurs P1731 Höst 2020, vecka 46-02
15 hp
Trollhättan Heltid
INE100 Internationell ekonomi P1802 Vår 2021, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid
FIE100 Finansiell ekonomi P1803 Vår 2021, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KMB300 Kvantitativa metoder P1807 Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MIT200 Mikroteori P1808 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MAT200 Makroteori P1809 Vår 2022, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid
CFB300 Corporate Finance P1810 Vår 2022, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EFF400 Ekonomiska och Finansiella forskningsmetoder P4006 Vår 2023, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXC513 Examensarbete i nationalekonomi, kandidatexamen P4007 Vår 2023, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid