Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Vid en köp-/säljsituation med stora värden ska två parter komma överens. Av en mäklare krävs då både ekonomisk och juridisk kompetens för att parterna ska kunna ingå avtal. Ekonomisk kompetens innebär också kännedom om hur marknader fungerar, vad som påverkar dem och hur de kan komma att utvecklas. Efter tre år på utbildningen kan du jobba antingen inom fastighets- eller finansbranschen. Du väljer själv inriktning på din mäklarekonomutbildning. Utbildningen ger en kandidatexamen i nationalekonomi.
Nationalekonomi är något som berör alla. Inom nationalekonomi vill man förklara enskilda aktörers agerande samt hur ekonomier i sin helhet fungerar. Som konsumenter försöker vi använda våra begränsade inkomster på bästa sätt. Som investerare försöker vi fatta beslut som maximerar vår vinst och minimerar risktagandet. Som medborgare i ett land påverkas våra liv av de beslut som statsmakten tar.
Det kan vara beslut om skatter, beslut om utgifter på vård och utbildning, beslut om räntor samt beslut som påverkar arbetslöshet, inflation och tillväxt.
Du läser också kurser inom företagsekonomi och juridik. Inför år 3 väljer du någon av programmets två inriktningar som är finans eller fastighetsmäklare. Utbildningen ges delvis på engelska.

Finansbranschen

Inom finanssektorn kan du arbeta med allt från bankarbete till samhällsekonomiska utredningar, analyser och rådgivning. Du kan också ha en mäklarfunktion och föreslå lösningar för kunden.

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla kontakter och upprätta kontrakt mellan köpare och säljare. Fastighetsmäklaren ger parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Fastighetsmäklaren kontrollerar ägarförhållanden, inteckningar och tar fram en skriftlig beskrivning av fastigheten.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vårt ekonomprogram med inriktning mot nationalekonomi fokuserar på kvalificerad ekonomisk analys nationellt och internationellt. Potentiella arbetsgivare kan vara banker, finansinstitut, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, lokala och centrala statliga myndigheter samt kommuner och landsting. På sikt kan även arbetsplatser som exempelvis Finansinstitutet, Riksbanken, Sida, EU, FN och Världsbanken, vara intressanta.

OBS!

En praktikperiod som krävs för registrering som fastighetsmäklare ingår inte i utbildningen. I utbildningen ingår däremot branschkontakter, vilket underlättar för studenten att skaffa sig praktikplats.

Arbetsliv

Nationalekonomer arbetar med kvalificerad ekonomisk analys nationellt och internationellt inom både privat och offentlig sektor, exempelvis inom finans- eller banksektorn. Potentiella arbetsplatser kan vara Finansdepartementet, Riksbanken, Skatteverket, Försäkringskassan, Sida, kommuner, landsting samt i internationella organisationer som EU, FN och Världsbanken.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik C, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

Vill du veta mer?