Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Produktutveckling handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Alltmer av produktutvecklingsingenjörens arbete görs med hjälp av dataprogram, exempelvis konstrueras och formges produkter med CAD-program och hållfasthetsberäkning görs med FEM-program. Produktutvecklare har ett spännande och omväxlande arbete. De flesta arbetar i projekt, som specialist eller projektledare, och samarbetar med människor såväl inom företaget som runt om i världen.
Utbildningen innehåller flera industrinära projekt där du får prova på att arbeta som produktutvecklingsingenjör.
Utbildningen ger dig en ansedd maskiningenjörsexamen som är erkänd och etablerad på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Utbildningen lever upp till de förväntningar som näringslivet har på en högskoleingenjör. Här får du en bred basutbildning inom maskinteknik som förbereder dig både för arbetslivet och för fortsatta studier.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Programmet kan läsas med Co-op, vilket innebär att du gör betalda arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför ansökan till en Co-opplats.
Väljer du att studera med Co-op innebär det att din studietid utökas med 30 veckor genom de avlönade arbetsperioderna. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första året. Arbetsperioderna är fördelade på tre olika perioder utspridda under utbildningen.
Co-opperioderna ger inte högskolepoäng – i gengäld får du förutom din examen ovärderlig arbetslivserfarenhet.
AIL möter du också under utbildningen genom att flera av kurserna är utformade som projektkurser där arbetet bedrivs som på en arbetsplats. Flera av lärarna har arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet. I kurserna ingår dessutom studiebesök och gästföreläsare från industrin. Examensarbetet genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problemställningar som industrin behöver hjälp att lösa.

Arbetsliv

Att utveckla nya produkter som är anpassade till att klara morgondagens krav på hållbarhet är en central arbetsuppgift för en maskiningenjör. Som ingenjör kommer du att spela en viktig roll för att samhället ska kunna möta de miljöutmaningar vi står inför.
Med en maskiningenjörsexamen går du en ljus arbetsmarknad till mötes och det finns många olika typer av ingenjörsjobb att välja mellan. Du får en bred utbildning som ger möjlighet till många olika typer av jobb. Många av våra tidigare studenter arbetar inom konsultbranschen och får därigenom möjlighet att prova på olika uppdrag och specialisera sig inom något område. Flera maskiningenjörer från Högskolan Väst arbetar inom fordonsindustrin som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer och provningsingenjörer. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept, konstruera och formge, beräkna hållfasthet, planera och genomföra provning. Även andra branscher har maskiningenjörer anställda inom motsvarande yrkesområden.
Var du än kommer att arbeta som maskiningenjör så kommer du att ha mycket kontakt med andra människor, såväl inom företaget som med ingenjörer runt om i världen. Du kommer att få mycket variation i ditt arbete och dina arbetsdagar kommer aldrig att se lika ut.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
eller
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik