Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maskin_180_2_programbild

Om utbildningen

Att utveckla nya produkter som är anpassade till att klara morgondagens krav på hållbarhet är en central arbetsuppgift för en maskiningenjör, att följa en produkt från idé till återvinning. Därför kommer du att spela en viktig roll för att samhället ska kunna möta de miljöutmaningar vi står inför. Under utbildningen lär du dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Alltmer av produktutvecklingsingenjörens arbete görs med hjälp av dataprogram, exempelvis konstrueras och formges produkter med CAD-program och hållfasthetsberäkning, eller ”hållf” som många säger, görs med FEM-program. Utbildningen är ett klassiskt maskiningenjörsprogram som är erkänt och etablerat på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt.
Utbildningen förbereder dig för arbetslivet och genom din examen i maskinteknik öppnas också många dörrar till fortsatta studier på magister- och masternivå.

Högteknologisk utrustning i Sveriges modernaste lab

Utbildningen innehåller flera kurser med projektarbeten och laborationer som är förlagda på Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan. På PTC får du tillgång till högteknologisk utrustning och du lär dig att bygga upp en automatiserad produktionsanläggning som möter framtidens krav på ett hållbart samhälle, att nå hög effektivitet, liten miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Du möter arbetslivet på olika sätt under hela utbildningen. Exempelvis är flera av kurserna utformade som projektkurser där arbetet bedrivs som på en arbetsplats. Du genomför också flera industrinära projekt där du får prova på att arbeta som produktutvecklingsingenjör. Där ingår exempelvis arbete med investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö. Flera av lärarna har arbetslivserfarenhet från området. Gästlärare håller också hela, eller delar av kurser. Gästlärarna berikar utbildningen med sin expertkompetens och erfarenhet genom att till exempel ta med projekt in i klassrummet från deras dagliga verksamhet. Studiebesök på företag är också naturliga inslag i ett flertal kurser. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete om 15 hp. Examensarbetet genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problemställningar som industrin behöver hjälp att lösa.

Cooperative Education, Co-op (en form av AIL)

Programmet kan läsas med Co-op. Det innebär att du varvar studierna med tre arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Många studenter får en fast anställning på sitt ”Co-opföretag” direkt efter examen.
Under arbetsperioderna anställs du på ett företag, du får lön och blir en i gänget på arbetsplatsen. Anställningsprocessen styrs av företagen och högskolan kan därför inte garantera en Co-opplats. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför din ansökan. Du kan antingen söka någon av de platser som högskolan hjälper till att ta fram eller själv ordna en plats.
Genom arbetsperioderna får du nära ett års yrkeslivserfarenhet, på så sätt förlängs utbildningen något. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första året.

Arbetsliv

Med en maskiningenjörsexamen går du en ljus arbetsmarknad till mötes. Du får en bred utbildning som ger möjlighet till många olika typer av ingenjörsjobb.
Många av våra tidigare studenter arbetar inom konsultbranschen och får därigenom möjlighet att prova på olika uppdrag och specialisera sig inom något område. Andra arbetar inom fordonsindustrin som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer och provningsingenjörer. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept, konstruera och formge, beräkna hållfasthet, planera och genomföra provning.
Var du än kommer att arbeta som maskiningenjör så kommer du att ha mycket kontakt med andra människor, såväl inom företaget som med ingenjörer runt om i världen. Du kommer att få mycket variation i ditt arbete och dina arbetsdagar kommer aldrig att se lika ut. Det är ett spännande och omväxlande arbete.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik

Vill du veta mer?