Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Produktutveckling handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Alltmer av produktutvecklingsingenjörens arbete görs med hjälp av dataprogram, exempelvis konstrueras och formges produkter med CAD-program och hållfasthetsberäkning görs med FEM-program. Produktutvecklare har ett spännande och omväxlande arbete. De flesta arbetar i projekt, som specialist eller projektledare, och samarbetar med människor såväl inom företaget som runt om i världen. Utbildningen innehåller flera industrinära projekt där du får prova på att arbeta som produktutvecklingsingenjör.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Programmet kan läsas med Co-op, vilket innebär att du förlänger utbildningen med betalda arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför ansökan till en Co-opplats.
Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta under första året.
AIL möter du under utbildningen genom att flera av kurserna är utformade som projektkurser där arbetet bedrivs som på en arbetsplats. Flera av lärarna har arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet. I kurserna ingår dessutom studiebesök och gästföreläsare från industrin. Examensarbetet genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problemställningar som industrin behöver hjälp att lösa.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
eller
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik

Vill du veta mer?