Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OM UTBILDNINGEN

Maskiningenjörsutbildningen är en treårig utbildning som ger dig breda kunskaper samt spetskompetens inom maskinteknik. Utbildningen sker i nära samverkan med svensk industri som är mycket framstående internationellt och har ett stort behov av duktiga maskiningenjörer. Maskiningenjörsutbildningen på Högskolan Väst är nära kopplad till världsledande forskning som sker i Trollhättan, genom att flera lärare på utbildningen också är framstående forskare.
Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas inom maskinteknik där exempelvis kurser inom matematik, materialteknik, mekanik och hållbar utveckling ingår. Under utbildningens andra och tredje år ökar specialiseringen. Exempel på ämnen i denna del är CAD, automatisering och robotteknik. Kvalitetsledning, miljöledning och projektledning är andra exempel. Kurser som förbereder dig för en framtida projektledarroll. Samarbetet med industrin löper som en röd tråd genom utbildningen och under hela utbildningstiden kommer du att göra projektarbeten i samverkan med olika företag.
Du lär dig att leda och genomföra projekt och att sätta upp produktionsprocesser utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller hållbarhet, kvalitet och tekniska krav. Du kommer därför att spela en viktig roll för att möjliggöra för alla människor att leva i ett hållbart samhälle.
Genom din examen i maskinteknik öppnas också många dörrar till fortsatta studier på magister- och masternivå, både på Högskolan Väst och andra lärosäten.
.
Utbildningen ges som en webbaserad distansutbildning med MED FYSISKA TRÄFFAR PÅ HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN. Det innebär att föreläsningar och seminarier huvudsakligen sker via högskolans digitala lärplattform. Kommunikation med lärare och studiekamrater sker digitalt. Träffar på Högskolan Väst i Trollhättan sker cirka fem gånger per läsår. Träffarna är obligatoriska och innefattar bl.a. examinerande moment.

HÖGTEKNOLOGISK UTRUSTNING I SVERIGES MODERNASTE LAB

Utbildningen innehåller flera kurser med projektarbeten och laborationer som ges på Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan och är ett av Sveriges bästa processlaboratorium. På PTC har du tillgång till högteknologisk utrustning så som Virtual Reality, 3D printning för metalliska material och robotar i olika celler. Du lär dig att simulera och bygga upp en automatiserad produktionsanläggning som möter framtidens krav på ett hållbart samhälle, att nå hög effektivitet, liten miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Du möter arbetslivet på olika sätt under hela utbildningen. Exempelvis är flera av kurserna utformade som projektkurser där arbetet bedrivs som på en arbetsplats. Du genomför också flera industrinära projekt där du får prova på att arbeta som ingenjör. Genom dessa projektarbeten tränar du dig i samarbete och kommunikation.
Flera av lärarna har tidigare jobbat på företag inom industrin. Gästlärare från olika företag håller också hela, eller delar av kurser. Gästlärarna berikar utbildningen med sin expertkompetens och erfarenhet genom att till exempel ta med projekt in i klassrummet från deras dagliga verksamhet.
Studiebesök på företag är också inslag i många kurser. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete som genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problem som företag behöver hjälp att lösa.

COOPERATIVE EDUCATION, CO-OP (EN FORM AV AIL)

Programmet kan läsas med Co-op. Det innebär att du varvar studierna med tre arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Många studenter får en fast anställning på sitt ”Co-opföretag” direkt efter examen. Under arbetsperioderna anställs du på ett företag, du får lön och blir en i gänget på arbetsplatsen. Anställningsprocessen styrs av företagen och högskolan kan därför inte garantera en Co-opplats. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför din ansökan. Du kan antingen söka någon av de platser som högskolan hjälper till att ta fram eller själv ordna en plats. Genom arbetsperioderna får du nära ett års yrkeslivserfarenhet. Väljer du att läsa med Co-op förlängs utbildningen med ett halvår. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första året.

ARBETSLIV

Detta är en utbildning som ger möjlighet till många olika typer av ingenjörsjobb. Maskiningenjörer finns i många olika företag och sektorer, men många väljer att arbeta inom verkstadsindustrin. Med en maskiningenjörsexamen går du en mycket ljus arbetsmarknad till mötes.
Många av våra tidigare studenter arbetar inom konsultbranschen och får därigenom möjlighet att prova på olika uppdrag och specialisera sig inom något område. Andra arbetar för företag som designar, utvecklar och tillverkar produkter, som produktutvecklare, automatiserings-, produktions- eller logistikingenjörer. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla produkter och produktionssystem, projektledning, datorsimulering och modellering, inköp och materialförsörjning, försäljning och distribution. Var du än kommer att arbeta så kommer du att ha mycket kontakt med andra människor, såväl inom företaget och sannolikt med ingenjörer runt om i världen. Du kommer att få mycket variation i ditt arbete och dina arbetsdagar kommer aldrig att se lika ut. Det är kort sagt ett kreativt, spännande och omväxlande arbete.

LÄRCENTRUM

Bor du i närheten av Västervik och är du intresserad av att läsa maskiningenjörsutbildningen? Campus Västervik erbjuder lärarstöd som komplement till den webbaserade undervisningen. På Campus Västervik ingår du därför i en studiegrupp och har möjlighet att använda modern teknik med stöd på plats från både studiekamrater och personal.
Läs mer om Campus Västervik
Bor du i närheten av Lysekil och är du intresserad av att läsa maskiningenjörsutbildningen? Campus Väst erbjuder pedagogisk handledning, tillgång till plats att studera på, möjlighet att ingå i en studiegrupp, tentamen, lånedator på campus och café. Läs mer på Campus Väst i Lysekil

VANLIGA FRÅGOR OM UTBILDNINGEN

Kan jag läsa denna utbildning vid sidan av arbete?
- Vi rekommenderar inte att du arbetar eller studerar heltid vid sidan av studier på programmet. Vi förutsätter att du kan lägga ca 40 timmar på dina studier varje vecka, vilket kan vara svårt att kombinera med alltför omfattande arbete eller andra aktiviteter vid sidan av studierna.

Är programmet helt webbaserat?

- Nej, obligatoriska träffar på campus i Trollhättan ingår.

Är det ett krav att man kan delta på vissa moment på dagtid eller kan jag lägga mina 40 timmar i veckan enbart på eftermiddagar och helger?

- Det finns en del moment som är bundna till en viss tidpunkt. För en del av dem är deltagande frivilligt medan andra är obligatoriska t.ex. handledning eller examinationer.

Är studierna helt självständiga, eller förutsätts det att jag samarbetar med andra?

- Utbildningen innehåller moment med olika typer av samarbete mellan studenter. Det kan innebära allt från diskussion i våra forum till att ge varandra konstruktiv kritik på uppgifter och olika typer av gruppsamarbete.

Behöver jag någon viss typ av dator för att kunna genomföra utbildningen?

- Nej, en relativt modern PC eller Mac fungerar bra, ett head-set och en separat webbkamera underlättar också vid kommunikationen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-92030

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR