Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Produktionsteknik utgör en viktig länk mellan framtagning av produkten och produktionen. En produktionsingenjör har kompetens inom flera områden såsom tillverkningsteknik, vetenskapligt arbete och ledarskap. Färdigheter och kunskaperna används sedan för att välja, utveckla och förbättra olika tillverkningsprocesser som omvandlar råvaror till slutgiltiga produkter.
Två olika program erbjuds:
Magister i tillverkningsteknik, 1 år, 60 hp
Master i tillverkningsteknik, Co-op, 2 år, 120 hp
Inom programmen presenteras ett flertal olika tillverkningsteknologier och deras vetenskapliga grunder och pågående utmaningar diskuteras utifrån relaterad forskning. Utifrån vetenskapliga metoder studerar du flera olika tillverkningsprocesser som bearbetning, svetsning och termisk sprutning. Dessutom ingår flera obligatoriska ämnen för att bättre förbereda dig för de arbetsuppgifter som en tillverkningsingenjörs kan ställas inför.
Inom programmet Master i tillverkningsteknik ingår även mer avancerade ämnen såsom; svetsmetallurgi, statistisk processkontroll samt försöksplanering, additiv tillverkning och ytteknologi.

Väljer du mellan 1-åriga eller 2-åriga programmet?

Programmet Master i tillverkningsteknik (2 år) kommer att öka dina färdigheter för att bättre möta kraven från globala tillverkningsföretag eller en karriär inom forskning och utveckling eller akademin. I detta program kommer du att uppnå en högre grad av självständighet vid problemlösning och innovativt tänkande. Det tvååriga programmet hjälper dig också att utöka ditt nätverk genom Co-op (förklaras nedan).
Magister i tillverkningsteknik (1 år) passar dig som har jobbat inom industrin under några år och vill fortsätta utveckla dig och dina kunskaper inom tillverkningsteknik under ett år.

Produktionstekniskt Centrum

Forskningsarenan Produktionsteknik Väst vid Högskolan Väst, arbetar med utveckling av tillverkningsprocesser för näringslivet. Forskargrupperna och deras laboratorieutrustning finns på Produktionstekniskt Centrum (PTC); ett av Sveriges största och nyaste/modernaste tillverkningslaboratorier. PTC är utrustat med forskningsutrustning för skärande bearbetning, additiv tillverkning, svetsning och termisk sprutning och materialanalysutrustning. Forskningen är nära kopplad till undervisningen och som student kommer du att ha tillgång till PTC under dina studier. Här har du möjlighet att experimentera och genomföra undersökningar i samarbete med erfarna forskare, ingenjörer och tekniker inom tillverkningsteknik.

Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden.
Gästföreläsare undervisar hela eller delar av kurserna där de med sin expertkunskap och erfarenhet introducerar projekt från sin dagliga verksamhet till klassrummet. Studiebesök till företag integreras i ett antal kurser och du avslutar programmet med ett examensarbete, som vanligtvis är i form av ett uppdrag för ett företag inom branschen eller en forskargrupp inom Produktionsteknik Väst.

Cooperative Education, Co-op (en form av AIL)

Co-op innebär att du kombinerar studierna med arbete på ett företag. Under dessa perioder betalar företagen lön. Master i tillverkningsteknik (tvåårigt program) erbjuds med Co-op, förutsatt att du får en plats hos ett företag. Processen styrs av företagen och Högskolan Väst kan inte garantera en Co-op plats för alla men du kommer att få hjälp och stöd från högskolan i ansökningsprocessen. Du kan antingen söka platser som utlyses av Högskolan Väst eller så kan du hitta en plats på egen hand (t.ex. utomlands). Det innebär att förutom dina studier får du möjlighet att arbeta i ett företag i minst 25 veckor. Om du är intresserad av Co-op, görs detta val tidigt under första terminen.

Internationell antagning

Båda programmen har internationell antagning vilket innebär att studenter från hela världen kan söka. Programmet genomförs på engelska och du samläser med såväl svenska som utländska studenter. Det ger dig språkliga och kulturella erfarenheter.

Arbetsliv

Både stora internationella företag samt små och medelstora företag behöver tillverkningsingenjörer för att hantera arbetsuppgifter och utmaningar inom deras tillverkning. Dessa utmaningar innefattar planering och utveckling av tillverkningsprocesser, framtagande av nya tillverkningsmetoder eller förbättring av befintliga metoder. Från dessa program får du olika färdigheter som bidrar till karriärmöjligheter inom olika områden, bl.a. produktionsledning för att planera och hantera produktion. Efter utbildningen kommer du också att vara rustad med forskningsfärdigheter för att hantera utmaningar inom olika tillverkningsområden där konventionella metoder inte är tillräckliga.

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå. Högskolan Väst har forskarutbildning inom Produktionsteknik.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, tillverkningsteknik, materialteknik, industriell ekonomi eller motsvarande och Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 7.5 hp materialteknik och minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Teknologie masterexamen med huvudområdet maskinteknik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-90499

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Mahdi Eynian

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?