KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
AMT601 Avancerad Materialteknik P3320 Höst 2019, vecka 36-45
6 hp
Trollhättan Deltid
PTL600 Produktionsledning P3314 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
RBK600 Robotkörkort P3316 Höst 2019, vecka 38-45
1.5 hp
Trollhättan Deltid
ATP700 Avancerade tillverkningsprocesser 1 P3321 Höst 2019, vecka 46-03
6 hp
Trollhättan Deltid
RBS600 Robotsystem P3322 Höst 2019, vecka 46-03
6 hp
Trollhättan Deltid
VSK600 Vetenskapligt skrivande P3323 Höst 2019, vecka 46-03
3 hp
Trollhättan Deltid
ATV600 Avancerade tillverkningsprocesser 2 P1707 Vår 2020, vecka 04-13
9 hp
Trollhättan Deltid
SVP700 Svetsprocesser P1709 Vår 2020, vecka 04-13
6 hp
Trollhättan Deltid
SPF610 Statistisk processtyrning och försöksplanering P1710 Vår 2020, vecka 14-23
7.5 hp
Trollhättan Deltid
SVM700 Svetsmetallurgi P1708 Vår 2020, vecka 14-23
7.5 hp
Trollhättan Deltid
PAR701 Projektarbete P1712 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid
YTI600 Ytteknologi P1711 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ADT600 Additiv Tillverkning P1713 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXM903 Examensarbete, Maskinteknik P1714 Vår 2021, vecka 03-22
30 hp
Trollhättan Heltid