Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen ger generell kompetens för arbete med personal-, organisations- och utvecklingsfrågor. Utbildningen leder till högskoleexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi (ej distansutbildning).
Utbildningen ges nätbaserat på helfart. Det innebär att du bör kunna avsätta motsvarande en heltidstjänst för dina studier, ca 40 timmar per vecka. Vi avråder mycket starkt från att du har dina studier "vid sidan av" ett heltids- eller halvtidsarbete.

Programmets innehåll

Företagsekonomi är ett brett ämne och på ditt program har vi riktat företagsekonomikurserna mot organisation och ledarskap i kombination med kurser som berör lönsamhet och styrning. Just den här kombinationen av organisation och lönsamhet tycker vi är mycket spännande, då den berör de ekonomiska aspekterna på hur personalen hanteras i organisationen.
Lite tillspetsat kan vi säga att allt hänger på att personalen som arbetar i organisationen ska kunna ge sitt allra bästa för att även organisationen eller företaget ska kunna ge sitt allra bästa.
Utbildningen spänner från grundläggande kurser inom redovisning och ekonomistyrning till mer specialiserade kurser i exempelvis ledarskap, arbetsrätt och personalekonomi. Personalekonomin ger redskap för att sätta värden på och beräkna investeringar och effekter av insatser i arbetsmiljö och personal. Du kommer även att läsa en grundkurs i statistik och lära dig löneadministration.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetsliv

Efter utbildningen är du väl förberedd för yrken inom ett brett fält med arbetsuppgifter som rör verksamhetsutveckling och arbetsförhållanden inom såväl privata näringslivet som offentlig förvaltning. Det kan handla om personalplanering, personal- och organisationsutveckling, kompetensutveckling, ledarskap och samarbete, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete samt information och utbildning av personal. Som personalekonom kan du fungera som ett stöd för ledning, lönehandläggare, ekonomer samt övriga medarbetare med kartläggningar, nyckeltal och analyser. Det finns ett behov av personer med hög kompetens inom personalledning och personalarbete.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL möter du i det nära samarbetet med arbetslivet i regionen. Detta sker genom verklighetsnära projektarbeten, examinationsuppgifter och gästföreläsare. Genom dessa arbeten får du också nyttiga kontakter med ditt framtida yrkesområde - allt för att få en tydlig koppling mellan teori och praktik. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande. På vårt program sker detta via nät.

Nätbaserad utbildning

Utbildningen ges helt nätbaserat vilket innebär att du inte behöver komma till campus för föreläsningar eller examinationer. Du läser alltså programmet helt platsoberoende. Som student på en nätbaserad utbildning kanske man tror att man kan styra sin tid helt och hållet själv, till exempel bestämma när en examination ska ske. Så är inte fallet på vårt program, där du i de allra flesta fall kommer att ha fasta tidpunkter för olika aktiviteter så som seminarier, handledningar och examinationer (läs mer nedan under Examinationer).
Att läsa en nätbaserad utbildning kräver en helt annan disciplin än att läsa på campus. På campus träffar du andra studenter, lärare och annan personal i större utsträckning än vad du gör på nät. Du har så att säga ett studiesocialt liv som du inte har som nätstudent (även om du självklart kommer att ha mycket kontakt med oss lärare och dina studiekamrater). Kanske passar det dig och din situation alldeles utmärkt, men det är bra att vara förberedd på att studier på distans innebär mycket ensamt arbete och stor studiedisciplin av dig.
Studera på distans

Heltidsstudier

Utgå ifrån att vi har strukturerat programmet för heltid, vilket innebär minst 40 timmars studier per vecka. Om du tycker att en viss kurs är svår och komplex kan du behöva lägga mer än 40 timmar. Om du tycker att en kurs är förhållandevis enkel (du kanske har erfarenhet med dig från tidigare studier eller yrkesliv) kan det kanske räcka med färre timmar än heltid. Det beror helt och hållet på dig själv. Seminarier, handledningar och examinationer sker företrädesvis på dagtid.

Kommunikation

Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via vår lärplattform Canvas genom nätmöten, chatt, e-post, examinationer mm. Du tar del av material via strömmande media som kan spelas upp oberoende av tid och rum. Fördelen är att du kan se materialet flera gånger, pausa och återuppta när det passar dig bäst. Under utbildningen jobbar du individuellt, men du förutsätts också arbeta i grupp vid olika tillfällen under programmets gång då utbildningen innehåller moment med olika typer av samarbete mellan studenter. Det kan innebära allt från diskussion i våra forum till att ge varandra konstruktiv kritik på uppgifter och olika typer av gruppsamarbete. Beträffande den utrustning du behöver ha fungerar en relativt modern PC eller Mac bra. Då examinationer, handledningar och andra aktiviteter sker via distans kommer du även använda ett headset (ljud och bild).

Examinationer

Eftersom programmet är helt nätbaserat kommer inga examinationer att ske på plats. Dessa sker på nät till exempel genom seminarier, inlämningsuppgifter och tentor. Examinationsformerna kan se olika ut i våra kurser. I kursen Grundläggande redovisning har du till exempel inlämningsuppgifter som är tillgängliga en viss dag kl 9 och har deadline kl 24 dagen efter. En annan inlämningsuppgift i samma kurs ges ut när kursen startar och har deadline 10 veckor senare. I kursen Ekonomistyrning arbetar vi med tidsstyrda examinationer där löpande examineras vid olika klockslag under en dag. I vissa kurser skriver du uppsats, till exempel i kursen Personalekonomi I. Där finns uppgiften tillgänglig från kursstart och du har 15 veckor på dig att forma ditt arbete.

Språk och text

På personalekonomiprogrammet kommer du att hantera mycket litteratur. Du kommer att skriva såväl mindre som större inlämningsuppgifter och uppsatser. Som student får du träna dig i språklig exakthet inom ämnet (begrepp, modeller mm). Vi arbetar inte med svenska språket i den meningen att vi tränar dig i att skriva korrekt. Du förutsätts ha ett korrekt skriftspråk (meningsbyggnader, inte använda talspråk mm).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Högskoleexamen med inriktning mot företagsekonomi

Vill du veta mer?