KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
ITP100 Introduktion till personalarbete P1625 Höst 2019, vecka 36-40
7.5 hp
Trollhättan Heltid
IGO100 Individ, grupp och organisation P1626 Höst 2019, vecka 41-45
7.5 hp
Trollhättan Heltid
LEO100 Ledarskap och organisation P1627 Höst 2019, vecka 46-50
7.5 hp
Trollhättan Heltid
GPS100 Grundläggande psykologi P1628 Höst 2019, vecka 51-03
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KAS201 Konsultativt arbetssätt och samtalsmetodik PAO01 Vår 2020, vecka 04-08
7.5 hp
Trollhättan Heltid
AIF200 Arbetsliv i förändring PAO02 Vår 2020, vecka 09-13
7.5 hp
Trollhättan Heltid
PSH200 Personalarbete och strategisk Human Resource Management (HRM) PAO03 Vår 2020, vecka 14-18
7.5 hp
Trollhättan Heltid
AOP202 Arbets- och organisationspsykologi PAO04 Vår 2020, vecka 19-23
7.5 hp
Trollhättan Heltid
OKK201 Organisationskultur och klimat PAO05 Höst 2020, vecka 36-40
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KKR201 Konflikt- och krishantering i arbetslivet PAO06 Höst 2020, vecka 41-45
7.5 hp
Trollhättan Heltid
REK200 Rekrytering och bemanning PAO07 Höst 2020, vecka 46-50
7.5 hp
Trollhättan Heltid
PFO202 Perspektiv på förändring i organisationer PAO08 Höst 2020, vecka 51-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
FOM200 Forskningsmetod PAO09 Vår 2021, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
UPB200 Uppsatsarbete PAO10 Vår 2021, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
PKA111 Personalekonomisk kalkylering PAO11 Vår 2021, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid
ARA100 Arbetsrätt I PAO12 Vår 2021, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VET402 Vetenskapsteori och forskningsmetodik PAO16 Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXM550 Examensarbete i psykologi, kandidat PAO19 Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid

Valmöjligheter inom programmet

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
POK101 Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi PAO13 Höst 2021, vecka 35-44
15 hp
Trollhättan Heltid
VAO402 Verksamhetsförlagd utbildning för personalvetare PAO14 Höst 2021, vecka 35-44
15 hp
Trollhättan Heltid
LPG100 Att leda, planera och genomföra utvecklingsinsatser i arbetsgrupper PAO15 Höst 2021, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid
ARA201 Arbetsrätt II PAO16 Höst 2021, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KLM400 Kvalitativ metod PAO17 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KVM400 Kvantitativ metod PAO18 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid