Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Att förstå arbetslivets komplexa processer är en viktig kompetens för en personalvetare. I detta ingår att analysera och förstå förhållanden som rör arbetets organisering, sambanden mellan hälsa och arbete, ledningens betydelse samt arbetsgruppers effektivitet. Som personalvetare har du även kompetens att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt i organisationer.
Programmet ger dig kunskap om individ- och gruppsykologi vilket gör att du efter examen kan bidra med pedagogisk kompetens i att initiera och leda lärprocesser inom verksamheter. Det kan röra sig om verksamhetsutveckling i form av förändrings- och hälsoarbete. Utbildningen ger dig även kompetens att leda och stödja organisationers arbete inom konflikthantering, bistånd vid rehabilitering och annan individuell problematik.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Under utbildningen får Du ta del av det erfarenhetsutbyte som sker mellan högskolan och regionens arbetsliv där Du också genomför projektarbeten och det avslutande examensarbetet.
Du får möjlighet att upprätta kontakter med mentorer som är verksamma inom personalområdet. Flera av lärarna på programmet har varit och är verksamma inom personalområdet och kontakten med såväl mentorer som lärare ger dig både en djup och en bred förståelse för en personalvetares uppgifter. Utbildningen karakteriseras av ett arbetsintegrerat lärande och under den femte terminen finns möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Möjligheten utgår ifrån att studenten ordnar egen praktikplats.

Arbetsliv

Som personalvetare kan Du arbeta inom ett brett fält av uppgifter relaterade till personal- och organisationsfrågor. Det kan handla om såväl praktiskt operativt arbete som strategiskt och förebyggande. Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis företags/verksamheters personalstrategier och kompetensutveckling, rekrytering och avveckling, förebyggande hälsoarbete, grupp-och ledarutvecklingsinsatser, konflikthantering, bistånd vid rehabilitering och annan individuell problematik. Utifrån kunskap om individers och gruppers psykologi bidrar personalvetaren med pedagogisk kompetens i att initiera och leda lärprocesser inom verksamheter. Det kan röra sig om verksamhetsutveckling i form av förändrings- och hälsoarbete. Vanliga tjänstetitlar är personalchef, verksamhetsledare, HR-chef, HR-konsult, rekryterare, hälsosamordnare, personalkonsulent m.fl. Många personalvetare arbetar också i egen verksamhet som externa konsulter åt företag och organisationer. Personalvetare återfinns inom många olika verksamheter såväl privata som offentliga. Inom företag, organisationer och myndigheter bidrar de med kompetenser inom områden som pedagogiskt ledarskap, hälsopromotivt arbete, personalekonomi, arbetsrätt, organisationsutveckling, jämställdhet och mångfald.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik B, Samhällskunskap A.
eller
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
(Områdesbehörighet 5 / A5)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik

Vill du veta mer?