KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
ISS100 Introduktion till socialt arbete och socialpedagogik P1631 Höst 2019, vecka 36-38
5 hp
Trollhättan Heltid
MLU100 Människors lärande, utveckling och livsvillkor P1633 Höst 2019, vecka 39-50
17.5 hp
Trollhättan Heltid
SAV100 Samhälle och välfärdspolitik P1635 Höst 2019, vecka 51-03
7.5 hp
Trollhättan Heltid
OSS100 Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete P1670 Vår 2020, vecka 04-08
7.5 hp
Trollhättan Heltid
UKS100 Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt och socialpedagogiskt arbete P1672 Vår 2020, vecka 09-13
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VDS200 Välfärdsteknik och digitalisering i och för socialt och socialpedagogiskt arbete P1674 Vår 2020, vecka 14-18
7.5 hp
Trollhättan Heltid
GPV100 Globala perspektiv på socialt välfärdsarbete P1677 Vår 2020, vecka 19-23
7.5 hp
Trollhättan Heltid
OFR120 Offentlig rätt PT919 Höst 2020, vecka 36-42
10 hp
Trollhättan Heltid
PRR100 Privaträtt PT913 Höst 2020, vecka 43-48
10 hp
Trollhättan Heltid
SAR120 Socialrätt PT915 Höst 2020, vecka 49-02
10 hp
Trollhättan Heltid
UHB300 Utredning, handläggning och dokumentation PT880 Vår 2021, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VSS200 Verksamhetsförlagd utbildning i socialt och socialpedagogiskt arbete PT882 Vår 2021, vecka 08-22
22.5 hp
Trollhättan Heltid
LIS200 Ledarskap i socialt och socialpedagogiskt arbete PT865 Höst 2021, vecka 35-38
6 hp
Trollhättan Heltid
VMF200 Vetenskaplig metod och fältarbete PT866 Höst 2021, vecka 39-44
9 hp
Trollhättan Heltid
KLM401 Kvalitativ metod PT895 Vår 2022, vecka 03-06
5 hp
Trollhättan Heltid
KVM401 Kvantitativ metod PT896 Vår 2022, vecka 06-09
5 hp
Trollhättan Heltid
TAR400 Teori, analys och rapportering PT891 Vår 2022, vecka 09-12
5 hp
Trollhättan Heltid
ESC501 Examensarbete i socialt arbete och socialpedagogik PT870 Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid

Valmöjligheter inom programmet

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
SPB335 Socialpedagogiskt arbete med inriktning integration, skola och arbetsliv PT888 Höst 2021, vecka 45-02
15 hp
Trollhättan Heltid
SPB340 Socialpedagogiskt arbete med inriktning barn och familj PT890 Höst 2021, vecka 45-02
15 hp
Trollhättan Heltid
SPB345 Socialpedagogiskt arbete med inriktning äldre och funktionshinder PT892 Höst 2021, vecka 45-02
15 hp
Trollhättan Heltid