Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människans livssituation och livsvillkor i ett samhälleligt sammanhang. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård och omvårdnad nära individen. Du förbereds att i samverkan och dialog med olika aktörer, såsom kommuner, sjukvård, myndigheter, intresseorganisationer och närstående hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet med personer med psykisk ohälsa och komplex psykisk problematik.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL - möter du under hela utbildningen genom mötet med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 15 veckor. Utbildningens praktiska moment är relaterade till eller förlagda inom olika verksamhetsområden, till exempel psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, stödboenden och socialtjänst.
Genom VFU möter du personer med psykisk ohälsa och får möjlighet att under handledning bemöta, analysera och reflektera kring individens situation. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska kunskaper med dina praktiska erfarenheter. Reflektion, AIL och personlig utveckling betonas i utbildningen för att du ska utveckla kompetens och handlingsberedskap för din kommande yrkesroll.

Arbetsliv

Du kan arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat kommunal psykiatri, rättspsykiatri, behandlingshem för missbruk, behandlingshem för barn och ungdomar, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse. Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver fördjupad och breddad kompetens i arbetsområdet hos personalen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap

Vill du veta mer?