KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

HÖST 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
ITS100 Introduktion till socialt arbete ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-38
6 hp
Trollhättan Heltid P0177
TSL100 Teoribildning i socialt arbete I – Livsvillkor ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 39-43
7.5 hp
Trollhättan Heltid P7402
TSL200 Teoribildning i socialt arbete II – Socialpedagogik, utveckling och samspel ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 44-50
10.5 hp
Trollhättan Heltid P7405
SAV110 Samhälle och välfärdspolitik ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 51-02
6 hp
Trollhättan Heltid P0179

VÅR 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Introduktion till forskningsmetod i socialt arbete ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0181
Socialt arbete och migration ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0182
Organisering av socialt arbete ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0183
Juridik i socialt arbete I ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0185

HÖST 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Juridik i socialt arbete II ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 35-44
15 hp
Trollhättan Heltid P0186
Utredning, handläggning och social dokumentation ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0188
Socialt arbete – fattigdom och försörjning ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0190

VÅR 2023

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Socialt arbete – missbruk, beroende och psykisk ohälsa ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0191
Socialt arbete – barn, unga och familj ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0193
Socialt arbete – äldre och funktionshinder ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid T0010194
Vetenskaplig metod och fältarbete ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0195

HÖST 2023

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete ( Obligatorisk ) Höst 2023, vecka 35-02
30 hp
Trollhättan Heltid P0196

VÅR 2024

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Vetenskaplig metod och teorianvändning i socialt arbete ( Obligatorisk ) Vår 2024, vecka 03-12
15 hp
Trollhättan Heltid P0197
Examensarbete i socialt arbete ( Obligatorisk ) Vår 2024, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid P0198

HÖST 2024

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
Ledarskap i socialt arbete ( Valmöjlighet ) Höst 2024, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0199
Kommunikation och handledning i socialt arbete ( Valmöjlighet ) Höst 2024, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0200
Socialpedagogiskt arbete – äldre och funktionshinder ( Obligatorisk ) Höst 2024, vecka 40-44
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0711
Socialpedagogiskt arbete – barn, unga och familj ( Obligatorisk ) Höst 2024, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0712
Socialpedagogiskt arbete – fattigdom och försörjning ( Obligatorisk ) Höst 2024, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid P0713