KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
SPA601 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot avancerad vård i hemmet P7052 Höst 2019, vecka 36-03
15 hp
Trollhättan Deltid
OHD900 Omvårdnad vid komplexa vårdbehov P7717 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan P7729 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7726 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXD800 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska P7732 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
MVB900 Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel P7031 Höst 2021, vecka 35-02
15 hp
Trollhättan Deltid