KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
BUC901 Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa P7214 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid
OHD900 Omvårdnad vid komplexa vårdbehov P8450 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan PP844 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P8443 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXD800 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska P8449 Vår 2022, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
MVB900 Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel P8451 Höst 2022, vecka 35-02
15 hp
Trollhättan Deltid