KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
BUC901 Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa P7098 Höst 2019, vecka 36-03
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan PP770 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7706 Höst 2019, vecka 46-03
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXD800 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska P7735 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Trollhättan Deltid
OHD900 Omvårdnad vid komplexa vårdbehov P7717 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Trollhättan Deltid
MVB900 Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel P7709 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid