KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
BUC901 Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa P7214 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid
ABO600 Avancerad omvårdnad och bedömning av barn och ungdomar med komplexa vårdbehov P8453 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan PP844 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P8443 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXM802 Examensarbete i omvårdnad, magister/Specialistsjuksköterska inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar P8455 Vår 2022, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid