KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

HÖST 2020

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
BUC901 Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid P7214
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid PP729
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P7726

VÅR 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
ABO600 Avancerad omvårdnad och bedömning av barn och ungdomar med komplexa vårdbehov ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid P8453
EXM802 Examensarbete i omvårdnad, magister/Specialistsjuksköterska inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid P8020