Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En person befinner sig ett sjukhusrum. Tittar mot fotografen. Foto

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom vårdområdet intensivvård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.
Programmet ger dig fördjupade kunskaper i att utföra komplex omvårdnad till patienter som är kritiskt sjuka, ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har kunskap i att hantera avancerad teknisk utrustning och medicinering, parallellt med omvårdnad av patienter.
Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.
Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetar med omvårdnad och medicinsk vetenskap i en högteknologisk vårdmiljö. Som specialistsjuksköterska arbetar du framförallt inom intensivvårdsavdelningar, eller andra platser, områden eller fält där denna specialistkompetens efterfrågas, till exempel vid smärtenheter.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

I utbildningsprogrammets kurser är ett Arbetsintegrerat lärande – AIL pedagogisk utgångspunkt. Det betyder att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) integreras med teoretiska studier på campus. Du kommer att få identifiera komplexa omvårdnadsproblem från vården, analysera och problematisera dessa under den teoretiska delen, för att sedan återkoppla till vårdverksamheten. VFU-platser finns exempelvis i Trollhättan, Kungälv, Borås, Skövde vilket innebär att du kommer att behöva resa till olika VFU-platser som medför en resekostnad för dig som student. Läs mer om VFU
Studenter förutsätts vara grundvaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet. Observera att vaccinationsprogrammet kan förändras.
Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 mars 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97633

EXTRA INFORMATION

Vid helfartsstudier kommer kursdagarna att vara onsdag och torsdag. Vid halvfartsstudier kommer kursdagen att vara torsdag år 1 och onsdag år 2.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Marie Engwall

Preliminärt antal platser

6

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR