KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
AVI600 Avancerad vård och omvårdnad med inriktning mot intensivvård P7720 Höst 2019, vecka 36-03
15 hp
Trollhättan Deltid
AKI600 Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård P7049 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan P7729 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7726 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXI810 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård P7008 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid