KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

HÖST 2020

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
AVI600 Avancerad vård och omvårdnad med inriktning mot intensivvård ( Obligatorisk ) Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid P7144

VÅR 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
AKI600 Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård ( Obligatorisk ) Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid P8457

HÖST 2021

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid P8442
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde ( Obligatorisk ) Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid P8443

VÅR 2022

Kurskod Kursnamn Kursstart Studieort Studietakt Anm.kod
EXI810 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid P8459