KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
AVI600 Avancerad vård och omvårdnad med inriktning mot intensivvård P7144 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid
AKI600 Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård P8457 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan PP844 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P8443 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXI810 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård P8459 Vår 2022, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid