Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En person befinner sig i ett sjukhusrum. Foto

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom området palliativ vård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.
Programmet ger dig fördjupade kunskaper i att utföra avancerad omvårdnad till patienter som är livets slutskede oavsett diagnos och vårdplats samt deras närstående. Detta är ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har särskilda kunskaper i omvårdnad och medicin, symtomlindring, teamarbete och kommunikation i vårdandet av patienter i livets slutskede. Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan. När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.
Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom palliativ vård arbetar med omvårdnad av personer med livshotande sjukdomar i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Som specialistsjuksköterska kan du arbeta inom palliativa enheter, slutenvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och hospicevård, samt områden eller fält där denna specialistkompetens efterfrågas.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

I utbildningsprogrammets kurser är Arbetsintegrerat lärande – AIL pedagogisk utgångspunkt. Det betyder att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) integreras med teoretiska studier på campus. Du kommer att få identifiera komplexa omvårdnadsproblem från vården, analysera och problematisera dessa under den teoretiska delen, för att sedan återkoppla till vårdverksamheten.
VFU-platser finns på flertalet orter Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en resekostnad för dig som student. Läs mer om VFU
Studenter förutsätts vara grundvaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet. Observera att vaccinationsprogrammet kan förändras.
Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.

Internationalisering

Institutionen för Hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot palliativ vård

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 mars 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97446

EXTRA INFORMATION

Vid helfartsstudier kommer kursdagarna att vara onsdag och torsdag.
Vid halvfartsstudier kommer kursdagen att vara torsdag år 1 och onsdag år 2.
Föreläsningarna är schemalagda och sker via Zoom.
Det förekommer obligatoriska aktiviteter som är förlagda till Campus Trollhättan, vilket kan innebära en merkostnad för studenten då man måste vara på plats i Trollhättan vid 4 tillfällen under utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan genomföras lokalt.
Studera på distans
Här kan du läsa mer om programmet Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Rönnerhag

Preliminärt antal platser

5

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR