KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PVS600 Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet P7155 Höst 2020, vecka 36-02
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan PP729 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7726 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
AVP600 Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad P8465 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
EXO801 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård P7754 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid