KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
SFP600 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot Psykiatrisk vård P7799 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VBP600 Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv 76984 Höst 2019, vecka 46-03
7.5 hp
Trollhättan Deltid
AVK600 Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer P7698 Vår 2020, vecka 04-13
7.5 hp
Trollhättan Deltid
AOP600 Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa P7655 Vår 2020, vecka 14-23
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan P7729 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7726 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXS801 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård P7739 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid