Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avanceradnivå_SpecSSK_Vård_av_äldre2

Om utbildningen

Huvudområdet omvårdnad är på avancerad nivå och fokuserar sjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov. Utbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på sjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom respektive specialistområde.

Vård av äldre

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta för kvalificerad omvårdnad i livets senare skede, samt samverka med andra yrkesprofessioner för att främja en god livskvalitet för den äldre och dennes närstående.

Utbildningen genomförs i samverkan

Programmet är en nätbaserad distansutbildning där varje delkurs innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet (Kalmar).
Programmet drivs via en, för de sex lärosätena, gemensam virtuell utbildningsmiljö i syfte att skapa optimala förutsättningar för lärande. Du som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom programmet vid samverkande lärosäten.

Nätbaserad utbildning

Den här nätbaserade utbildningen ger dig stora möjligheter att studera vid de tidpunkter som passar dig bäst. Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via internetbaserade system som Ping Pong, nätmöten, chatt och e-post. Du kan också ta del av filmade föreläsningar eller introduktioner till olika avsnitt genom så kallad strömmande media. Materialet finns tillgängligt via internet och kan spelas upp oberoende av tid och rum. Fördelen är att du kan se materialet flera gånger. Du måste ha tillgång till dator med programvarorna Windows Media-Player och FlashPlayer. Du måste också ha tillgång till bredband om minst 0,5 mbit samt grundläggande IT-kunskaper. Det kan förekomma träffar på Högskolan Väst. Även vid nätbaserade studier kan du vända dig till ditt lokala lärcentrum och få ta del av deras service och teknik samt få en studiesocial miljö.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Högskolan Västs arbetslivsnära profil - AIL - möter du under utbildningen genom att verksamhetsförlagd utbildning (VFU), integreras med teoretiska studier på campus. Ett exempel är att du identifierar komplexa omvårdnadsproblem. Problemenanalyserar och problematiserar du under de teoretiskastudierna och återkopplar i vårdverksamheten. De verksamhetsförlagda studierna, som du planerar tillsammans med din handledare, utgår från en basplacering som du återvänder till under hela utbildningen.

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter utbildningen kan du medverka i och ansvaraför omvårdnadens planering, genomförande och utvärdering i samarbete med och respekt för patienten och dess närstående. Du ska också självständigt kunna tolka och kritiskt granska forskning inom omvårdnadsområdet samt implementera evidensbaserad omvårdnad inom ditt specialistområde.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

Vill du veta mer?