Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda omvårdnaden inom området vård av äldre. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupad kunskap i förebyggande insatser och att utföra avancerad omvårdnad till äldre personer med komplexa vårdbehov, ett utmanade och ansvarsfullt arbete som kräver att du har kunskap i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.
Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan.
Utbildningen går att söka från 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars.
Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Utbildningen genomförs i samverkan

Programmet är en nätbaserad distansutbildning där varje delkurs innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet (Kalmar). Programmet drivs via en, för de sex lärosätena, gemensam virtuell utbildningsmiljö i syfte att skapa optimala förutsättningar för lärande. Du som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom programmet vid samverkande lärosäten.

Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter utbildningen kan du medverka i och ansvaraför omvårdnadens planering, genomförande och utvärdering i samarbete med och respekt för patienten och dess närstående. Du ska också självständigt kunna tolka och kritiskt granska forskning inom omvårdnadsområdet samt implementera evidensbaserad omvårdnad inom ditt specialistområde.

Internationalisering

Under utbildningen har du också möjlighet till att studera utomlands. Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 mars 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-98745

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Margareta Karlsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?