KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
AVD600 Avancerad vård vid diabetes P7077 Höst 2019, vecka 36-03
15 hp
Trollhättan Deltid
LÄE700 Lärande och egenvård vid diabetes P7739 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Trollhättan Deltid
VMS600 Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan P7729 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EOM800 Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård P7006 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid

Valmöjligheter inom programmet

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
LUO700 Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde P7726 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
APD700 Äldre personer med diabetes 7.5 hp