Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

IT-området är ett av de mest spännande och föränderliga arbetsfälten vi har. Det växer hela tiden fram nya sätt att använda IT som öppnar möjligheter och kräver ny kompetens, såväl inom privat som offentlig sektor. Idag är efterfrågan stor på mobila tjänster som exempelvis appar till kunder och medborgare. Samt ökar behovet av smarta IT-system och lösningar i organisationer. Vilket gör att du som vill bli framgångsrik inom IT-området behöver ha kunskaper inom både systemutveckling och verksamhetsutveckling. Vårt program erbjuder först en bred grund inom båda ämnena där de första tre terminerna av utbildningen innehåller ungefär hälften av varje från de två inriktningarna. Under den senare delen av utbildningen kan du fördjupa dig inom ett av områdena:
  • Systemutveckling: Du lär dig modern systemutveckling där du programmerar och designar webbplatser, mobilappar, lär dig koppla samman datorsystem etc.
  • Verksamhetsutveckling med IT: Du lär dig att bygga IT-system som passar till människor och organisationer, utifrån deras behov och förutsättningar.
I såväl systemutveckling som verksamhetsutveckling kommer du att utgå från exempel och praktikfall från både privat och offentlig sektor vilket gör att du får en bred kompetens för arbetslivet. Du tränar dig också i vetenskapligt arbete som förbereder dig för att forska inom IT-området.
Studiegång

Arbetsintegrerat lärande - AIL

På Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera arbetslivet i våra utbildningar. I samarbete med företag och organisationer i samhället bedriver du analys- och utvecklingsuppdrag under studietiden. Utbildningen erbjuder möjligheter till Co-op (Cooperative Education) och praktik. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.
Väljer du att studera med Co-op innebär det att din studietid utökas med ett år genom de avlönade arbetsperioderna. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta under termin 3. Arbetsperioderna är normalt fördelade på 3 olika perioder utspridda under utbildningen.
Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Självklart får du hjälp och stöd från oss när du söker.
Co-opperioderna ger inte högskolepoäng – i gengäld får du förutom din examen ovärderlig arbetslivserfarenhet.

Vad blir man sedan?

Det finns en stor efterfrågan på personer som kan skapa bra IT-system. Här behövs många olika förmågor:
Systemutvecklare och programmerare som gör t ex mobilappar och webbsidor – här handlar arbetet mycket om programkod. I dessa yrken möter du många spännande uppgifter i en värld som hela tiden förändras.
För en verksamhetsutvecklare finns den riktigt spännande uppgiften i att förstå hur människor jobbar och tänker för att sedan koppla ihop det med rätt IT-system. Någon behöver leda systemutvecklingen eller utvärdera vad som händer när man infört ett IT-system och då behövs det projektledare och IT-strateger.
Vi har en stor forskargrupp som arbetar med att förstå hur IT används. Många som medverkar i den gruppen har läst denna utbildning.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du en bred kunskap om IT och verksamheter. Du har också specialkunskaper inom det område som intresserar dig: kanske är det programmering, människor och IT eller projektledning.
Det finns många yrken där denna utbildning är den rätta. Det kan vara programmerare, systemutvecklare, verksamhetsutvecklare inom IT, projektledare, ansvarig för offentliga e-tjänster inom kommun eller för sjukvården och mycket mer.
Vill du arbeta inom området programmering/systemutveckling bygger du t ex datorprogram, appar eller webbsidor. Många nya områden behöver kunniga personer: till exempel molntjänster, system som ska kopplas samman och allt som händer i mobilen.
En verksamhetsutvecklare inom IT har en viktig roll som börjar redan innan man bygger ett nytt IT-system. Med dina kunskaper ser du till att man gör ett system som användarna behöver och förstår sig på. Man måste också se till att bli klar i tid och hålla sin plan. Här kommer du in exempelvis som projektledare.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
eller
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik