Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Basåret ger behörighet att söka till bland annat högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar men även andra naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar med motsvarande behörighetskrav.
Under basåret bygger du steg för steg upp dina kunskaper i kemi, fysik och framför allt matematik, allt för att underlätta fortsatta studier i teknik och naturvetenskap. Basårets matematikkurser motsvarar gymnasieskolans matematik 3c och 4. Kemikursen motsvarar kemi 1 och fysikkurserna motsvarar fysik 1 och 2 och är dessutom utökade med en kort introduktion till CAD (en kort introduktion till digitalt baserad design).
Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel hos CSN på gymnasienivå.

Platsgaranti

Den som antagits till Tekniskt basår vid Högskolan Väst har, till direkt påföljande läsår, möjlighet till garanterad plats till något av ingenjörsprogrammen som ges den aktuella terminen.
Områden inom ingenjörsprogrammen:
  • Datateknik
  • Elektroteknik
  • Industriell ekonomi
  • Maskinteknik
  • Lantmäteriteknik
Under läsåret får du bekanta dig med exempel på de yrken ditt ingenjörsval kan leda till.
För att kunna ta sin garantiplats i anspråk krävs godkänt resultat på behörighetsgivande kurser. Godkända kurser från andra lärosäten ger ej garantiplats. Garantiplats går ej att åberopas vid senare antagningstillfällen.

FAKTA


NIVÅ

Förutbildning

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik B
Eller:
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN