KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PPL100 Perspektiv på lärande och utbildning för yrkeslärare P5329 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VFU212 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkeslärarprogrammet 1 P5340 Höst 2020, vecka 36-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LGV100 Läraruppdraget i gymnasiet och vuxenutbildningen P5341 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
DIS200 Didaktik och specialpedagogik för yrkeslärare P5361 Vår 2021, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
VFU221 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkeslärarprogrammet 2 P5362 Vår 2021, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VFU230 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkeslärarprogrammet 3 P5364 Höst 2021, vecka 35-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
YTK200 Yrkens kunskapspraktiker och traditioner P5363 Höst 2021, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
UIL200 Ungdomar och vuxnas identitet och livsvillkor P5537 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
BLB200 Bedömning för lärande och betygssättning P5541 Vår 2022, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VFU241 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkeslärarprogrammet 4 P5542 Vår 2022, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
UTK200 Utvärdering och kvalitetsarbete för yrkeslärare P5543 Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid