Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är skillnaden på AIL-lärarutbildningen och vanlig lärarutbildning?

AIL-lärarutbildningen innebär att du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på högskolan 70%. I övrigt läser du samma kurser som den ordinarie lärarutbildningen, men på lite lägre studiefart. Detta innebär också att utbildningen är något längre, 11 terminer istället för 8.  

Är det något speciellt jag bör veta om utbildningen eller tänka på?

Den totala studietakten när studier och arbete är inräknat är 120 procent. Du förväntas också redan från start att ta ett undervisningsansvar i den skola du anställs vid. Detta ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan. Det är därför viktigt att du tänkt igenom ditt val och vet att du vill satsa på en framtid som lärare.

Kan jag söka till flera kommuner samtidigt?

Du ska ange både ett förstahandsval och ett andrahandsval. Dina val anger du i det personliga brevet. Läs mer om hur du söker här

Måste jag bo i den kommun jag söker till?

Nej, du måste inte bo i den kommun du söker till, men om du blir antagen till utbildningen ska du vara beredd på att vara verksam som lärare i 5,5 år i den kommun/fristående skola du sökt och anställts hos. Det är inte möjligt att byta kommun/fristående skola under utbildningen.  Du behöver ta ställning till om pendling är realistiskt och särskilt beakta att det inte finns möjlighet till reseersättning.

Jag vikarierar redan i dag i en skola och vill söka till utbildningen, kan jag göra det?

Ja. Du väljer den kommun/fristående skola du vill söka dig till när du söker utbildningen. Det är däremot inte säkert att du hamnar på den skola som du nu vikarierar på.


Går det att genomföra utbildningen och vara i en skola/klass som inte är årskurs 4-6?

Nej, utbildningen är anpassad just för årskurs 4-6 och det är en förutsättning att både arbete och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) görs i de årskurserna som utbildningen svarar mot. Detta är särskilt viktigt då VFU är integrerad i utbildningen och utbildningen bygger på en integrering av teori och praktik. 

Varför kan man få en lön på den här utbildningen och inte på andra lärarutbildningar?

Du får lön eftersom du under utbildningen också arbetar som lärare och är anställd på en skola. Du anställs 12 månader i taget och din anställning regleras av ett särskilt avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Du har en månadslön om 18 000kr. Lönen kan bli lite högre om du t.ex. redan har erfarenhet som lärare.

Kan jag söka studielån samtidigt som jag läser den här utbildningen?

Ja. Du kan även få en mindre summa i studiemedel. Kontakta CSN för mer information om den exakta summa som just du kan få.

Hur många platser finns hos varje huvudman?

Det varierar mellan olika huvudmän, det rör sig om allt mellan 1 och 5 platser.

Kan jag få önska eller påverka vilken skola jag hamnar i?

Nej, det är kommunen/fristående skolan som avgör vilken skola du hamnar i. För mer information om detta hänvisas du till respektive kommuns/fristående skolas hemsida. Länkar till varje huvudman hittar du på AIL-lärarutbildningens sida. 

Har du fler frågor om utbildningen kontakta Angelica Dahlman eller  Christina Halvarsson

 

Kontakt


Senast uppdaterad av Annacarin Johansson