Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan om särskilt urval till programmet öppnar 15 mars 2018.  Sista anmälningsdag är 16 april 2018 - gäller både anmälan till antagning.se och det personliga brevet samt bildverk.

En tredjedel av platserna tillsätts via särskilt urval.

Ansökan om särskilt urval till 3D-animation och visualisering 180 hp ska bestå av:

1. Ett personligt brev på 1–2 A4-sidor där du berättar:

  • varför du är intresserad av just den här utbildningen
  • vilka erfarenheter du har som kan hjälpa dig att genomföra utbildningen
  • vilka förväntningar du har såväl inför som efter avslutad utbildning
  • om dina förmågor att arbeta inom ett arbetslag
  • dina tankar bakom det inskickade bildverket

Ditt personliga brev ska bifogas som PDF i ansökan.

2. Ett bildverk i form av t.ex. en illustration eller bildberättelse som visar prov på din förmåga att visuellt gestalta rörelse, tid och rum eller att berätta i bild. Du väljer själv om ditt bildverk skapas digitalt eller med användning av några traditionella tekniker. Ditt bildverk ska bifogas som PDF eller JPG format i din ansökan. Väljer du att skicka in ett filmsekvens ska den vara i MOV format.

OBS! Oavsett val av bildverk får de bifogade filernas sammanlagda storlek inte överstiga 30 MB.

Med utgångspunkt från de personliga breven och bildverken kommer ett antal sökande att bjudas in till intervju, det är därför viktigt att du går att nå på angiven e-post. Du måste vara beredd att vid en eventuell inbjudan komma till Högskolan Väst, en dag under veckorna 21–24, för intervju. Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast den 16 april 2018. 

Om du har frågor beträffande särskilt urval på programmet, kontakta avdelningschef Lars Johansson.

Ansök om särskilt urval till 3D-animation och visualisering

Mer information


Senast uppdaterad