Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En tredjedel av platserna tillsätts via särskilt urval.

Ansökan om särskilt urval till 3D-animation och visualisering 180 hp ska bestå av:

1. Ett personligt brev på 1–2 A4-sidor där du berättar:

  • varför du är intresserad av just den här utbildningen
  • vilka tidigare relevanta erfarenheter och förutsättningar du anser dig ha för att följa utbildningen
  • vilka förväntningar du har såväl inför som efter avslutad utbildning
  • om dina förmågor att arbeta inom ett arbetslag.

Ditt personliga brev ska bifogas som PDF i ansökan.

2. Ett bildverk i form av t.ex. en illustration, maskot eller bildberättelse som visar prov på din förmåga att visuellt gestalta rörelse, tid och rum eller att berätta i bild. Du väljer själv om ditt bildverk skapas digitalt eller med användning av några traditionella tekniker. Ditt bildverk ska bifogas som PDF eller JPG format i din ansökan. Väljer du att skicka in ett filmsekvens ska den vara i MOV format.

OBS! Oavsett val av bildverk får de bifogade filernas sammanlagda storlek inte överstiga 30 MB.

Med utgångspunkt från de personliga breven och bildverken kommer ett antal sökande att bjudas in till intervju, det är därför viktigt att du går att nå på angiven e-post. Du måste vara beredd att vid en eventuell inbjudan komma till Högskolan Väst, en dag under veckorna 21–24, för intervju. Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast den 18 april 2017. 

Om du har frågor beträffande särskilt urval på programmet, kontakta avdelningsledare Lars Johansson.

Ansök om särskilt urval till 3D-animation och visualisering

Mer information


Senast uppdaterad